Wielkość i długość iteracji

Długość iteracji i jej wielkości pod względem zasobów musi być skorelowana z celami i pracą, które ma być wykonana. Moje wytyczne:

Wielkość zespołu – większe zespoły wprowadzają większe koszty stałe i tym samym prowadzą do dłuższej iteracji. Następujące wytyczne zapewniają przydatny punkt wyjścia:

  • 2 – 15 osób: iteracja 2-4 tygodniowa
  • 16 – 30 osób: iteracja 4-6 tygodniowa
  • 31 – 50 osób: iteracja 6-8 tygodniowa.

Cele iteracji – niektóre cele wymagają więcej czasu na ukończenie niż inne

Wielkość kosztów stałych – im więcej sprawozdawczości oraz innych przeciążeń administracyjnych, które są nakładane na zespół, tym dłuższe będą musiały być iteracje

Podział zespołu – im bardziej podzielony zespół, tym trudniejsza komunikacja oraz tym więcej czasu zajmie uzgodnienie decyzji prowadzących do zwiększonego poziomu planowania i dokumentowania oraz dłuższych iteracji

Dostępność zasobów – Im mniej czasu, który członkowie zespołu  mają przeznaczyć na projekt, tym więcej czasu upłynie na iteracje

Formalność projektu – niektóre projekty mają bardziej surowe wymogi odnośnie przeglądów formalnych i dokumentacji projektowej, wymagając więcej czasu na te czynności

Technorati Tagi: iteracja,modelowanie,agile modeling
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Rational Unified Process – Wstęp

Rational Unified Process jest zunifikowanym procesem wytwórczym oprogramowania dostarczającym praktycznych wskazówek, wzorców dokumentów i narzędzi, szablonów dokumentów oraz przykładów postępowania więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top