Struktura zintegrowanej architektury (IAF)

Historia

Pierwsza wersja opatentowanej struktury zintegrowanej architektury Capgeminiego została opracowana w 1996 roku i opierała się na strukturze Zachman’a (1987) i pomysłach Spewaks’a opisanych w jego książce „Enterprise Architekture Planning”. Obecna wersja powstała w oparciu o wspólną konsultacją Capgeminiego i Ernst&Young’a w 2001 roku i łączy w sobie najlepsze praktyki obydwu organizacji. Wersja IAF, opisana w tej książce jest ulepszona, i w postaci rozszerzonej wersji przystosowana do architektury przedsiębiorstwa.

Cel

IAF jest opatentowaną strukturą zintegrowanej architektury. IAF przedstawia sposób, w jaki Capgemini komunikuje się ze wszystkimi udziałowcami na temat architektury przedsiębiorstwa, która jest oparta na filozofii oraz mentalności, ukrytej w strukturze.

Każdy złożony podmiot, który musi działać jako system, musi być zaprojektowany jako system. Jest to gwarancją integracji i spójności wszystkich elementów systemu, oraz że będzie działał w sposób wymagany przez twórców.

Zakres

Struktura zintegrowanej architektury zmusza architektów przedsiębiorstwa do upewnienia się czy organizacja czerpie korzyści płynące ze współpracy biznesu i technologii, będące wynikiem integracji wszystkich aspektów architektury, to znaczy, wyniki przedsiębiorstwa muszą składać się ze wspólnej wartości: biznesu, informacji, systemów informacyjnych, infrastruktury, ochrony i aspektów zarządzania.

Ryzykiem wynikającym z niestworzenia wyników zintegrowanej architektury jest fakt, że czas i pieniądze zostaną zmarnowane, z uwagi na niewydajność i niewystarczającą analizę złożoności całej struktury.

Zasady

Architektura Przedsiębiorstwa nie stanowi panaceum na wszystkie problemy światowego biznesu i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Służy ona wytyczonym celom i powinna być stosowana w odpowiednich obszarach.

Struktura zintegrowanej architektury angażuje wszystkich udziałowców w proces komunikacji w programie architektury celem wyjaśnienia relacji, zależności, wpływów i złożoności tego podmiotu.

Główne zasady IAF:

– wyniki architektury, jak i wyniki IAF mogą być użyte jako atlas do zarządzania wszystkimi powiązanymi tematami.

– na podstawie IAF można stworzyć mapę określającą niezbędne zadania i czynności, które muszą zostać wykonane,

– IAF pokazuje złożoność elementów,

– IAF zachęca ludzi do wzięcia udziału w procesie,

– IAF ukazuje relacje i zależności,

– IAF jest instrukcją we wszystkich czynnościach w obszarze architektury.

Struktura

Architektura przedsiębiorstwa w kontekście IAF stosuje się do aspektów wymaganych do projektowania zintegrowanej architektury przedsiębiorstwa dla organizacji i informatyki.

Dlatego też, następujące obszary architektury są identyfikowane, jako obligujące dla zintegrowanej architektury:

– Biznes lub organizacja; punkt początkowy i wyrażający wszystkie elementy biznesu i struktury w tym obszarze,

– Informacje; jednoznaczne wyrażenie potrzeb informacyjnych w biznesie, oraz przepływ i relacje niezbędne do identyfikowania funkcji, które mogą zostać zautomatyzowane,

– Informacje – systemy; automatyczne wsparcie poszczególnych funkcji,

– Technologia – infrastruktura; środowisko wspierające systemy informacyjne.

Wszystkie te obszary muszą być powiązane ze sobą w taki sposób, aby mogły być w zrozumiały sposób identyfikowalne. Integracja tych obszarów jest niezbędna dla projektu zintegrowanej architektury.

Status i pozycja poszczególnych elementów architektury przedsiębiorstwa może się zmieniać w czasie. Na przykład, oprogramowanie opracowane dla poszczególnych sytuacji może być takie same, jak używane w całej organizacji, i może stanowić część infrastruktury technologicznej. Rzeczywistym przykładem jest pakiet Office ze swoimi powszechnymi funkcjonalnościami w biznesie, używanymi przez całą organizację. Naszym zdaniem, ten typ wspólnej funkcjonalności stał się częścią infrastruktury technologicznej.

Przy przypisywaniu struktury organizacji i powiązanego z nią biznesu i informatyki, architektura określa zasady, instrukcje i reguły:

– dla komponentów, które mogą stanowić elementy biznesu lub systemu,

– jak te komponenty muszą do siebie pasować,

– jak te komponenty komunikują się i współpracują ze sobą,

– jakie połączenia pomiędzy komponentami są dozwolone,

– jakie funkcje są wspierane przez komponenty (komunikacja, kontrola, ochrona i informacja),

– oraz jak styl wyraża wartości udziałowców danej organizacji.

Podział problemów

Podział problemów pozwala na radzenie sobie z konfliktami interesów pomiędzy dwoma problemami. Odróżniliśmy pięć głównych rodzajów problemów w badaniach architektury, często zwanymi poziomami abstrakcji:

– Poziom kontekstowy, opisuje kontekst dla organizacji i zakres badań architektury,

– Poziom koncepcyjny, dotyczy wymagań,

– Poziom logiczny, dotyczy idealnych rozwiązań logicznych,

– Poziom fizyczny, dotyczy rozwiązań rzeczywistych dla produktów i technik,

– Poziom przemiany, opisuje wpływ na organizacje i zaproponowane rozwiązania,

Wizje architektury

Wizja architektury: perspektywa poglądu na architekturę (IEEE 1471-2000). Poza pewnymi obszarami architektury, można tworzyć specyficzne wizje, oparte na specyficznych poglądach. Wizje dostarczają wartości dodanej do tych obszarów poprzez skupianie się na specyficznych tematach, pokrywających te obszary i poziomy.

Instrukcje

Większość dodatkowych wskazówek jest udzielana przez konsultantów Capgemini. Proces rozwoju architektury jest opisany w wewnętrznej publikacji Capgemini na tak samo wysokim poziomie, jak w książce „Architectuur, besturingsinstrument voor adaptive organisaties”

Zgodność

Struktura zintegrowanej architektury nie jest standardem opracowanym przez profesjonalne organizacje, w związku z tym nie opublikowano jednoznacznych zasad zgodności. Aczkolwiek, jeżeli struktura zintegrowanej architektury jest stosowana w całości, a wszystkie zasady relacji są przestrzegane, można założyć, że istnieje zgodność.

Technorati Tagi: architektura korporacyjna
Podobne wpisy
Software Project Management GigaCon

Trzecia edycja konferencji Software Project Management GigaCon (25-26 września) to kolejna okazja na wymianę w szerszym gronie zagadnień związanych z więcej

XP + Prince2 = XPrince

Medotyka XPrince powstała z połaczenia metodyk Extreme Programming (XP) z Prince2 została opracowana w Poznaniu. Łączy w sobie najlepsze cechy więcej

Złote reguły Extreme Programming

Na początku lat 90-tych dwaj programiści: Kent Beck i Ward Cunnigham zdefiniowali kilka praktycznych reguł, które miały za zadanie uprościć więcej

Mind Mapping w procesie wytwórczym oprogramowania

Technika Mind Mapping (MM) zwana też techniką map pamięci powstała w latach sześćdziesiątych. Za jej twórcę uważany jest angielski naukowiec więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top