Kiedy nie działa zwinne modelowanie?

Czy zwinne modelowanie działa zawsze? Otóż nie.

Zazwyczaj z podejściem Agile są problemy gdy opisujemy procesy w dużych firmach, gdzie istnieje:

  • duża ilość procesów
  • problemy są oparte o Heavy Six Sigma lub PMI
  • procesy ISO 9000, 900x

Ponadto jest duża ilość zespołów analitycznych działających w różnych obszarach

Co można wtedy zrobić?

Po pierwsze przyzwyczaić się do myśli iż duża organizacja wymaga sporych nakładów na modelowanie. Po drugie można użyć ograniczonej liczby modeli by czas na “trudne i czasochłonne” modele przeznaczyć na wideokonferencje, rozmowy i uszczegółowienia. Istotnym jest by modele były zrozumiałe dla interesariuszy projektu. Samo modelowanie nie jest wartością samą w sobie.  

Natomiast duże zespoły należy podzielić na mniejsze i przydzielić im te mniejsze fragmenty modeli np.: w oparciu o diagramy WPA czy procesy zdefiniowane w Archimate. Ważnym jest to by każdy z zespołów wiedział jakie warunków początkowe są wymagane na starcie procesu i jakich artefaktów muszą dostarczyć kolejnemu zespołowi.  Innymi słowu ważne są interfejsy poszczególnych etapów.  

I na koniec wykorzystaj narzędzia do współpracy online, spotkania Internetowe, wideokonferencje z umiarem. Warto jest czasem spotkać się osobiście by dany temat przedyskutować twarzą w twarz.

Podobne wpisy
Impact mapping (mapowanie wpływu)

W swojej praktyce wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, w której wprowadzana zmiana była realizowana zgodnie z maksymą Króla Juliana "Teraz prędko, więcej

Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu

Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum. "Retrospekcja sprintu pozwala więcej

Wskaźniki i raportowanie w Kanban

Zarządzanie procesem to połowa sukcesu. Druga połowa sukcesu to jego monitorowanie i wyciąganie wniosków. W Kanban mamy wskaźniki, które umożliwiają monitorowanie procesu. więcej

Sprint Review – Przegląd Sprintu

Każdy sprint kończy się Spotkaniem Przeglądowym Sprintu (ang. Sprint Review Meeting), gdzie zespół prezentuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Na końcu każdego więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry