Metodyki zwinne a klasyczne – subiektywne porównanie

W dzisiejszym dynamicznym świecie zarządzania projektami, menedżerowie projektów stoją przed dylematem wyboru odpowiedniej metodyki. Czy powinni wybrać metodyki zwinne (Agile), które koncentrują się na adaptacji, szybkim dostarczaniu wartości i ciągłym doskonaleniu? Czy może lepiej sprawdzą się klasyczne metodyki, charakteryzujące się rygorystycznym planowaniem i kontrolą? W niniejszym artykule przedstawimy subiektywne porównanie tych dwóch podejść oraz omówimy ich mocne i słabe strony.

Agile – elastyczność i szybkość

Metodyki zwinne zyskują na popularności ze względu na ich elastyczność i zdolność dostosowania się do zmieniających się warunków projektu. W projektach o niejasnych lub często zmieniających się wymaganiach, Agile może być szczególnie skuteczne. Bliska współpraca z klientem, przyrostowe dostarczanie wartości oraz ciągłe uczenie się sprawiają, że Agile jest atrakcyjnym wyborem dla wielu zespołów.

Agile może być bardziej skuteczne w przypadku:

 1. Projektów o niejasnych lub często zmieniających się wymaganiach, gdzie elastyczność i adaptacja mają kluczowe znaczenie.
 2. Projektów, które wymagają bliskiej współpracy z klientem i szybkiego dostarczania wartości.
 3. Projektów, w których innowacja, eksperymentowanie i ciągłe uczenie się są ważne.
 4. Projektów o małej lub średniej skali, które można łatwo podzielić na mniejsze iteracje.

Jednakże, stosowanie Agile nie jest pozbawione błędów. Niewłaściwe zrozumienie filozofii Agile, brak zaangażowania klienta, czy też pomijanie technicznej jakości mogą prowadzić do problemów w zarządzaniu projektem.

Najczęstsze błędy popełniane przy stosowaniu metodyk zwinnych:

 1. Niewłaściwe zrozumienie Agile: Przyjmowanie Agile tylko jako „szybszego” podejścia do wytwarzania oprogramowania, zamiast skupienia się na wartościach i zasadach zwinnych, takich jak współpraca, adaptacja i ciągłe doskonalenie.
 2. Brak zaangażowania klienta: Sukces Agile zależy od bliskiej współpracy z klientem. Pomijanie tego elementu może prowadzić do niezrozumienia potrzeb klienta i nieosiągnięcia oczekiwanych rezultatów.
 3. Nadmierna dokumentacja: Chociaż Agile promuje minimalną dokumentację, to nie oznacza braku jej całkowicie. Pomijanie kluczowych artefaktów może prowadzić do niejasności i problemów komunikacyjnych.
 4. Brak planowania: Agile nie oznacza braku planowania. Planowanie w Agile jest przyrostowe i adaptacyjne, ale nadal ważne. Brak planowania może prowadzić do chaosu i nieefektywnego zarządzania zasobami.
 5. Ignorowanie technicznej jakości: W Agile dąży się do szybkiego dostarczania wartości, ale to nie oznacza ignorowania jakości technicznej. Pomijanie dobrych praktyk inżynierii oprogramowania może prowadzić do problemów z utrzymaniem i skalowalnością produktu.

Klasyczne metodyki – kontrola i przewidywalność

Z drugiej strony, metodyki klasyczne, takie jak PMBOK czy PRINCE2, oferują rygorystyczne ramy planowania, kontrolowania i zarządzania zasobami. Są one szczególnie odpowiednie dla projektów o stabilnych, dobrze zdefiniowanych wymaganiach oraz tych, które muszą spełniać surowe standardy regulacyjne.

Metodyki klasyczne mogą być bardziej skuteczne w przypadku:

 1. Projektów o stabilnych, dobrze zdefiniowanych wymaganiach, gdzie kontrola i przewidywalność mają kluczowe znaczenie.
 2. Projektów, które muszą spełniać rygorystyczne standardy regulacyjne lub wymagają szczegółowej dokumentacji.
 3. Dużych, złożonych projektów, które wymagają starannego planowania i zarządzania zasobami.

Wadą metodyk klasycznych może być sztywne trzymanie się planu oraz brak adaptacji do zmian. Ponadto, nadmierne poleganie na dokumentacji kosztem komunikacji z zespołem i klientem może prowadzić do niezrozumienia potrzeb i niewłaściwego kierunku projektu.

Najczęstsze błędy popełniane przy stosowaniu metodyk klasycznych:

 1. Sztywne trzymanie się planu: Nieprzystosowanie się do zmian, które mają miejsce w trakcie projektu, może prowadzić do nieosiągnięcia oczekiwanych rezultatów. W metodykach klasycznych potrzeba większej elastyczności w zarządzaniu zmianami.
 2. Opóźnienie komunikacji problemów: W klasycznych metodykach problemów często nie zgłasza się na bieżąco, co prowadzi do opóźnień, wzrostu kosztów i złej jakości produktu.
 3. Nadmierne poleganie na dokumentacji: Chociaż w metodykach klasycznych szczegółowa dokumentacja jest istotna, to nadmierne poleganie na niej kosztem komunikacji z zespołem i klientem może prowadzić do niezrozumienia potrzeb i niewłaściwego kierunku projektu.
 4. Brak zaangażowania klienta: Metodyki klasyczne często traktują klienta jako pasywnego odbiorcę produktu. Brak aktywnego zaangażowania klienta może prowadzić do niedopasowania produktu do jego potrzeb.
 5. Zbyt długie fazy projektu: W metodykach klasycznych często występują długie fazy projektu, które opóźniają dostarczanie wartości klientowi.Skracanie tych faz i dostarczanie wartości częściej może poprawić efektywność projektu oraz zadowolenie klienta.

Hybrydowe podejście – łączenie mocnych stron obu metodologii

W praktyce wiele organizacji stosuje hybrydowe podejścia, łącząc elementy Agile i klasycznych metodyk, aby czerpać korzyści z obu podejść. Ważne jest, aby cały zespół i interesariusze byli zaangażowani w proces wyboru i dostosowania metodyki do projektu, co przyczynia się do efektywnego zarządzania projektem.

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która metodyka jest lepsza – Agile czy klasyczna – ponieważ ich skuteczność zależy od specyfiki projektu, kontekstu organizacyjnego, zespołu oraz potrzeb klienta. Ostatecznie, wybór metodyki powinien być oparty na analizie projektu oraz preferencjach zespołu i klienta.

Cechapodejście zwinneMetodyki Klasyczne
PlanowaniePrzyrostowe, adaptacyjneSzczegółowe, uporządkowane
Kontrola zmianElastyczna, przyjazna zmianomRygorystyczna, ograniczona
Struktura projektuIteracyjna, inkrementalnaLiniowa, sekwencyjna
Czas realizacjiKrótkie iteracje/cykleDługotrwały, jednorazowy
DokumentacjaMinimalna, koniecznaSzczegółowa, formalna
Rola klientaAktywna, współpracaPasywna, przekazanie wymagań
Kierowanie zespołemAutonomiczne, samozarządzanieHierarchiczne, kontrolowane
FokusDostarczanie wartościRealizacja zgodnie z planem
WymaganiaDynamiczne, ewoluująceStatyczne, zamrożone
PriorytetowanieCzęste, oparte na wartościNa początku projektu
Zarządzanie ryzykiemCiągłe, aktywneOkresowe, reaktywne
Tabela porównawcza między metodami zwinnymi a klasycznymi

Agile może być lepszym wyborem dla projektów o niejasnych lub często zmieniających się wymaganiach, podczas gdy metodyki klasyczne sprawdzą się lepiej w przypadku projektów o stabilnych, dobrze zdefiniowanych wymaganiach. Hybrydowe podejścia, które łączą elementy Agile i klasycznych metodyk, mogą również być wartościowe dla organizacji, które chcą dostosować się do różnorodnych potrzeb projektów.

Ważne jest, aby zarówno przy stosowaniu metodyk zwinnych, jak i klasycznych, zespoły projektowe były świadome potencjalnych pułapek i błędów, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla projektu. Ostatecznie, niezależnie od wybranej metodyki, kluczem do sukcesu jest elastyczność, otwartość na zmiany, efektywna komunikacja oraz zdolność do dostosowania się do specyfiki projektu i potrzeb klienta.

Niniejszy artykuł został w całości wygenerowany, w celach eksperymentalnych, przez GPT-4 (openai.com)
Podobne wpisy
Dlaczego warto używać metod Agile?

Metody Agile skupiają się na krótszych iteracjach, w których to oprogramowanie dość często jest doprowadzane do takiego poziomu jakości, który więcej

ChatGPT, sztuczna inteligencja a analiza biznesowa

Zainspirowany dyskusją, jaką Andrzej Sobczak (https://architekturakorporacyjna.pl , https://robonomika.pl) zainicjował na LinkedIn (https://www.linkedin.com/posts/andrzejsobczak_chatgpt-przegranym-chatgpt-activity-7040680169388355584-_13y) postanowiłem sam sprawdzić potencjał ChatGPT. Wyniki są dość więcej

Analityk w podejściu zwinnym

Rola analityka i znaczenie analizy w wielu organizacjach umacnia się a w innych zanika. Dość często tam, gdzie pojawia się więcej

Czy warto korzystać z platform do współpracy wizualnej?

Do napisania tego krótkiego artykułu skłoniły mnie ostatnie pytania moich klientów. Pytania dotyczyły tego czy warto korzystać z platform do więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top