analiza wymagań

Wymagania a śledzenie powiązań między nimi

Ważnym aspektem zarządzania wymaganiami jest możliwość zapewnienia śledzenia związków pomiędzy wymaganiami a innymi artefaktami (również innymi wymaganiami). Możliwość śledzenia relacji wspomaga proces tworzenia oprogramowania w następujących aspektach: Sprawdzalność: Śledzenie relacji pomiędzy wymaganiami a innymi artefaktami pozwala na weryfikację, czy dane wymagania zostały zaimplementowane. Identyfikacja pozłacanych rozwiązań w systemie: Śledzenie powiązań wymagań pozwala na identyfikację tzw. …

Wymagania a śledzenie powiązań między nimi Czytaj dalej »

Techniki nadawania priorytetów wymaganiom

Dziś czas na opisanie technik nadawania priorytetów. Możemy je nadawać stosując szereg technik. Oto one. Ranking Technika rankingu polega na określaniu przez wybraną grupę interesariuszy dostępnych priorytetów dla wymagań według przyjętych kryteriów. Top-Ten Technika Top-Ten polega na wybraniu przez interesariuszy najbardziej ważnych wymagań określonych według przyjętych kryteriów. Dla tych wymagań określanych jest ich ranking opisujący …

Techniki nadawania priorytetów wymaganiom Czytaj dalej »

Atrybuty a wymagania

Dokumentowanie informacji o wymaganiach w sposób strukturalny pozwala na zapewnienie, że żadne potrzebne dane nie zostaną pominięte oraz zapewnia możliwość łatwego dotarcia przez analizującego wymagania do informacji mu potrzebnych. Jednym ze sposobów strukturalnego dokumentowania wymagań jest przypisanie wymaganiom atrybutów mających określone znaczenie oraz ustalone możliwe wartości. Aby umożliwić jednolity strukturalny opis wymagań należy w projekcie …

Atrybuty a wymagania Czytaj dalej »

Negocjacja wymagań

Jak pisałem kilka tygodni temu jakość wymagań przekłada się na jakość systemu. Z tego też powodu istotnym jest aby doprecyzować – wynegocjować te wymagania, które mogą destruktywnie wpłynąć na działanie systemu. Poniżej kilka porad (zasad) dla inżyniera wymagań. Identyfikacja konfliktów Konflikty mogą się pojawiać podczas wszystkich czynności podejmowanych podczas inżynierii wymagań. Konflikty pomiędzy wymaganiami i …

Negocjacja wymagań Czytaj dalej »

Techniki walidacji wymagań

Walidacja wymagań zazwyczaj odbywa się przez ich recenzję. Można wyróżnić trzy podstawowe techniki dla recenzji: Komentowanie Inspekcja Spacer przez Walidację wymagań poprzez recenzję można uzupełnić za pomocą technik: Czytania perspektywicznego Walidacji przez prototypy List kontrolnych Komentowanie Komentowanie polega na przekazaniu wymagań przez ich autora do innych osób zaangażowanych w projekt celem uzyskania ekspertyzy wymagania dotyczącej …

Techniki walidacji wymagań Czytaj dalej »

Zasady walidacji wymagań

Walidacja wymagań wymaga kilku czynników. Dziś przedstawię kilka zasad. Zaangażowanie odpowiednich interesariuszy Podczas wyboru interesariuszy do walidacji wymagań należy mieć na uwadze, aby wymagania nie były walidowane jedynie przez ich autorów. Można także rozważyć zatrudnienia do walidacji wymagań zewnętrznych audytorów, przy czym należy mieć na uwadze, że zatrudnienie zewnętrznych audytorów znacząco może podnieść koszty inżynierii …

Zasady walidacji wymagań Czytaj dalej »

Negocjacja i walidacja wymagań

Po wakacyjnej przerwie wznawiam cykl artykułów dotyczących inżynierii wymagań. Tak jak przed wakacjami teksty będą pojawiać się co środę. Walidacja i negocjacja wymagań służą przede wszystkim do poprawy ich jakości. Negocjacja i walidacja wymagań powinna być przeprowadzana podczas całego procesu inżynierii wymagań. Aby zapewnić możliwość systematycznej walidacji wymagań muszą zostać określone kryteria jakościowe pozwalające na …

Negocjacja i walidacja wymagań Czytaj dalej »

Wykorzystanie dokumentów wymagań

W trakcie trwania projektu dokumentacja wymagań stanowi podstawę dla różnych zadań: Planowanie: Specyfikacja wymagań stanowi podstawę dla planowania pracy i punktów milowych w procesie tworzenia oprogramowania. Projektowanie architektury: Szczegółowy dokument wymagań, zawierający opis ograniczeń, stanowi podstawę dla projektowania architektury systemu. Implementacja: Podczas implementacji systemu (zgodnie z zaprojektowaną architekturą) deweloperzy wykorzystują specyfikację wymagań do implementacji rozwiązań …

Wykorzystanie dokumentów wymagań Czytaj dalej »

Perspektywy wymagań

Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw. Perspektywa danych: W tej pespektywie dokumentowana jest struktura danych wejściowych/wyjściowych do/z systemu, a także statyczna struktura danych wykorzystywanych w systemie oraz relacje pomiędzy tymi danymi. Perspektywa funkcjonalna: W tej perspektywie dokumentowane są informacje z otoczenia …

Perspektywy wymagań Czytaj dalej »

Dokumentacja wymagań w oparciu o przypadki użycia

Przypadki użycia służą do dokumentacji funkcjonalności systemu i bazują na dwóch wspólnie wykorzystywanych koncepcjach: Diagramach przypadków użycia Specyfikacjach przypadków użycia Obiekty: Przypadek użycia (PU): Przypadek użycia reprezentuję funkcję systemu, która reprezentuję osiągnięcie jakiegoś celu w systemie. Nazwa przypadku użycia powinna odzwierciedlać cel osiągnięty przez realizację PU. Aktor: Aktorzy znajdują się poza granicami systemu i reprezentują …

Dokumentacja wymagań w oparciu o przypadki użycia Czytaj dalej »

Scroll to Top