StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku.

 • Ustawienia Strony
 • Drukowanie Diagramu
 • Podgląd Druku

Ustawienia Strony

Różne właściwości (drukowanie informacji o diagramie, marginesy strony, obramowanie wydruku, itd.) mogą być zmieniane w ustawieniach strony.

Procedura wyświetlania informacji o diagramie:

 1. Wybierz [File] -> [Page Setup?] menu aby otworzyć okno Ustawień Strony.

  ch10h2

 2. Najpierw wybierz gdzie ma zostać wydrukowana informacja o diagramie. W grupie [Options], wybierz [None] jeśli informacja o diagramie ma nie zostać wydrukowana. Wybierz [Header] aby wydrukować informacje o diagramie na górze strony, lub wybierz [Footer] aby wydrukować na dole strony (w stopce).
 3. Wybierz jakie informacje mają zostać wydrukowane. Typy informacji dosępnych do druku to: nazwa diagramu – [Diagram name], nazwa projektu – [Project name], numer strony – [Page number], typ diagramu – [Diagram type] oraz data i czas – [Date/Time]

Procedura zmiany Orientacji Strony:

 1. Wybierz [File] -> [Page Setup?] menu aby otworzyć okno Ustawień Strony.
 2. W grupie [Page orientation], wybierz[Portrait] aby wydrukować w pionie, lub [Landscape] aby wydrukować w poziomie.

Procedura Ustawiania Marginesu Strony:

 1. Wybierz [File] -> [Page Setup?] menu aby otworzyć okno Ustawień Strony.
 2. W grupie [Margins], wpisz rozmiar marginesu w milimetrach w polach[Top](górny), [Bottom] (dolny), [Left] (lewy), oraz [Right] (prawy).

Procedura WydrukuObramowania Strony:

 1. Wybierz [File] -> [Page Setup?] menu w celu otwarcia Ustawień Strony.
 2. W grupie [Border], określ boki dla obramowania strony poprzez zaznaczanie[Top](góra), [Bottom] (dół), [Left] (lewo), oraz [Right] (prawo).
 3. Enter the border thickness in the [Thickness] field.

Drukowanie Diagramu

Diagramy mogą być drukowane na wiele sposobów. Ta sekcja opisuje funkcje druku diagramów, zmianę wielkości wydrukowanego diagramu, drukowanie diagramu na wielu stronach, itd.

Procedure for Printing the Current Diagram:

 1. Wybierz[File] -> [Print?] menu aby otworzyć okno Drukowania.

  ch10h3

 2. W grupie [Printer], wybierz nazwędrukarki, której chcesz użyć w polu [Name].
 3. W grupie [Print range], wybierz [Current diagram] a następnie kliknij przycisk [Print].

Procedura Drukowania tylko Wybranych Diagramów:

 1. Wybierz [File] -> [Print?] menu aby otworzyć okno Drukowania.
 2. W grupie [Printer], wybierz nazwędrukarki, której chcesz użyć w polu [Name].
 3. W grupie [Print range], wybierz [Selected diagram(s)] i zaznacz diagramy, które chcesz wydrukować na liście [Print range].
 4. Kliknij przycisk [Print].

Procedura Drukowania Diagramu Aby Pasował do Strony:

 1. Wybierz diagramy do druku w oknie Drukowania.
 2. W grupie [Size], wybierz[Fit to page] i kliknij przycisk[Print].

Procedura Drukowania Diagramu na Wielu Stronach:

 1. Wybierz diagramy do druku w oknie Drukowania.
 2. W grupie [Size], wybierz[Tile]. Następnie wpisz liczbę w [page(s) wide](szerokość) oraz w [page(s) tall](wysokość) aby zmienić ilość stron użytych do wydrukowania diagramu np. wybierz szerokość na 3 strony oraz wysokość na 2 strony, t.j., 3*2=6 stron).
 3. Click the [Print] button.

Podgląd Druku

Wynik wydruku może być obejżany przed wydrukowaniem.

Procedura Podglądu Druku:

 1. Wybierz [File] -> [Print?] menu aby otworzyć okno Drukowania i wpisz informacje o diagramie zobacz sekcję "Drukowanie Diagramu").
 2. Kliknij przycisk [Preview?] w dole okna Druku.
 3. W oknie Podgląd Druku, zmieniaj widok poprzez ilość wyświetlanych stron: "one page"(jedna strona), "two pages"(dwie strony).

  ch10h4

 4. Kliknij przycisk [Print] aby zacząć drukowanie z tego okna, lub kliknij [Close] żeby zamknąć okno podglądu druku.
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

StarUML Rozdział 7. Zarządzanie modułami

W tym rozdziale dowiesz się jak zarządzać modułami. Między innymi jak instalować moduły, komponenty modułu oraz jak kasować moduły. Instalowanie więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top