StarUML

StarUML 5.0 Przewodnik użytkownika

StarUML zmienia się w White UML

Pamiętasz StartUML –> jedno z pierwszych w miarę dobrych narzędzi open source do modelowania. Ja pamiętam. Wraz kolegą przetłumaczyliśmy dokumentację do StarUML. Projekt został porzucony. Dziś jest WhiteStarUML to narzędzie rozwijane przez Janusza Szpilewskiego jako kontynuacja porzuconego StarUML. WhiteStarUML jest narzędziem opensource i polecam go każdemu, kto nie ma finansowych lub politycznych możliwości zakupu Enterprise […]

StarUML zmienia się w White UML Czytaj dalej »

StarUML 5.0 Przewodnik użytkownika

Copyright ? 2005 Minkyu Lee. Copyright ? 2005 Hyunsoo Kim. Copyright ? 2005 Jeongil Kim. Copyright ? 2005 Jangwoo Lee. Copyright ? 2005 Deukkyu Gum. tłumaczyli: Michał Wolski i Artur Tanowski Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechniania i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami Licencji GNU Wolnej Dokumentacji w wersji 1.2 lub dowolnej późniejszej wersji

StarUML 5.0 Przewodnik użytkownika Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 1. Opis StarUML

Rozdział ten zawiera podstawowe informacje o StarUML. W rozdziale tym przeczytasz o: Co to jest StarUML Podstawowych cechach Wymagania sprzętowe Co to jest StarUML StarUML? jest narzędziem wspierajacym UML (Unified Modelling Language). Opiera się na wersji 1.4 UML dostarczajać 11 różnych diagramów z wybranymi elementami notacji UML 2.0. Narzędzie to aktywnie wspiera MDA (Model Driven

StarUML Rozdział 1. Opis StarUML Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 2. Podstawowe Pojęcia

Ten rozdział przedstawia podstawowe pojęcia wymagane do efektywnego korzystania z StarUML?. Zostały w nim zawarte opisy modeli, widoków i diagramów, projektów, jednostek, podejść, struktur, fragmentów modeli oraz ich różnic i profili UML. Model, Widok i Diagram Projekty oraz Jednostki Moduł Model, Widok i Diagram StarUML? tworzy przejrzysty pojęciowy podział pomiędzy modelami, widoki oraz diagramami.Model jest

StarUML Rozdział 2. Podstawowe Pojęcia Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 3. Zarządzanie Projektem

Ten rozdział szczegółowo opisuje procedury związane z zarządzaniem projektami: tworzenie nowego projektu, tworzenie jednostki z części projektu, tworzenie i importowanie fragmentów modeli, import struktur, oraz dołączanie i wykluczanie profili UML. Zarządzanie Projektem Zarządzanie Jednostkami Praca z Fragmentami Modeli Import Struktur Praca z Profilami UML Zarządzanie Projektem Tworzenie Nowego Projektu W celu rozpoczęcia pracy nad nowym

StarUML Rozdział 3. Zarządzanie Projektem Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 4. Modelowanie przy użyciu StarUML

Ten rozdział szczegółowo opisuje procedury tworzenia i edytowania diagramów. Edycja Elementów i Diagramów Organizowanie Struktury Modelu Rozdział został przetłumaczony w części. Edycja Elementów i Diagramów Tworzenie Nowego Diagramu StarUML? wspiera 11 rodzajów diagramów UML. Użytkownik może dowolnie tworzyć i zarządzać diagramami. Procedury Tworzenia Nowego Diagramu: Wybierz z model explorer lub obszaru diagramów element z nowym

StarUML Rozdział 4. Modelowanie przy użyciu StarUML Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.1. Modelowanie przy użyciu diagramu przypadków użycia

Następujące elementy są dostępne w diagramie przypadków użycia (Use-Case Diagram). Aktor PrzypadekUżycia Powiązanie Powiązanie Skierowane Generalizacja Zależność Zawieranie się Rozszerzenie Granice Systemu Pakiet Aktor Semantyka Aktor definiuje logiczny zestaw ról, z których użytkownik jednostki może korzystać podczas pracy z jednostką. Aktor może korzystać z odrębnych ról z uwzględnieniem każdego PrzypadkuUżycia, z którym się komunikuje. Procedury

StarUML Rozdział 5.1. Modelowanie przy użyciu diagramu przypadków użycia Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.2. Modelowanie przy użyciu diagramu klas

Następujące elementy są dostępne w diagramie klas (Class Diagram) Podsystem (Subsystem) Pakiet (Package) Klasa (Class) Interfejs (Interface) Lista (Enumeration) Sygnał (Signal) Wyjątek (Exception) Port (Port) Część (Part) Powiązanie (Association) Powiązanie Skierowane (DirectedAssociation) Agregacja (Aggregation) Kompozycja (Composition) Generalizacja (Generalization) Zależność (Dependency) Realizacia (Realization) Klasa Powiązań (AssociationClass) Aącznik (Connector) Obiekt (Object) Związek (Link) Podsystem Semantyka Podczas gdy

StarUML Rozdział 5.2. Modelowanie przy użyciu diagramu klas Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.3. Modelowanie przy użyciu diagramu sekwencji

Następujące elementy są dostępne w diagramie sekwencji (Sequence Diagram) Obiekty (Object) Wiadomos (Stimulus) (SelfStimulus) (Combined Fragment) Argument Interakcji(Interaction Operand) (FrameSubsytem) Obiekt Procedura tworzenia obiektu W celu utworzenia obiektu, Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Object]. A następnie w miejscu, w którym ma zostać utworzony obiekt w [main window]. Okno podręczne zostanie otwarte. W oknie podręcznym wpisz

StarUML Rozdział 5.3. Modelowanie przy użyciu diagramu sekwencji Czytaj dalej »

StarUML Rozdział 5.4. Modelowanie przy użyciu diagramu współpracy

W diagramie współpracy (Communiction Diagram) dostępne są następujące elementy: Obiekty (Object) Linki (Link) Auto-Linki (SelfLink) Komunikaty (Stimulus) – mogą to być także wiadomości i operacje Ramki (Frame) Obiekt Procedury tworzenia obiektów. W celu utworzenia Object, Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [Object]. A następnie miejsce, w którym ma zostać utworzony Obiekt w [main window]. Zostanie otwarte

StarUML Rozdział 5.4. Modelowanie przy użyciu diagramu współpracy Czytaj dalej »

Scroll to Top