StarUML Rozdział 5.3. Modelowanie przy użyciu diagramu sekwencji

Następujące elementy są dostępne w diagramie sekwencji (Sequence Diagram)

 • Obiekty (Object)
 • Wiadomos (Stimulus)
 • (SelfStimulus)
 • (Combined Fragment)
 • Argument Interakcji(Interaction Operand)
 • (FrameSubsytem)

Obiekt

Procedura tworzenia obiektu

W celu utworzenia obiektu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Object].
  ch05_31
 2. A następnie w miejscu, w którym ma zostać utworzony obiekt w [main window].
 3. Okno podręczne zostanie otwarte. W oknie podręcznym wpisz nazwę obiektu.
  ch05_32
 4. Wciśnij [Enter].
  ch05_33

Procedura ustawienia obiektu aktywnego.

Aby utworzyć obiekt aktywny z klasy,

 1. Ustaw właściwość [IsActive] klasy na "true".
  ch05_34
 2. Dla "MyObject", zmień wartość "MyClass" w polu "IsActive".
  ch05_35
 3. Jeśli właściwość klasy nie jest przypisana, nie można zmienić obiektu na aktywny. Wynik będzie następujący.
  ch05_36

Procedury ustawiania wielokrotnych obiektów.

W celu ustawienia wielokrotnych obiektów,

 1. Ustaw właściwość [IsMultiInstance] obiektu na "true".
  ch05_37
 2. Obiekt zostanie zmieniony na wielokrotny.
  ch05_38

Procedura tworzenia obiektu z klasy.

W celu utworzenia obiektu z klasy,

 1. Wybierz klasę w [model explorer].
  ch05_39
 2. Przeciągnij i upuść na [main window].
  ch05_3101
 3. Obiekt zostanie utworzony na diagramie.
  ch05_3102

Procedura tworzenia klasy z obiektu.

Jeśli klasa nie jest przypisana do obiektu,

 1. Kliknij dwukrotnie obiekt aby wyświetlić okno podręczne, następnie kliknij przycisk "add class".
  ch05_3103
 2. W oknie [Enter element name], wpisz nazwę klasy.
  ch05_3104
 3. Klasa zostanie utworzona i przypisana do obiektu.
  ch05_3105
 4. Jeśli chcesz przypisać do obiektu istniejącą klasę, kliknij ch05_3701 we właściwościach klasyfikatora obiektu, następnie wybierz klasę, która ma być przypisana do obiektu w oknie [Select a model element].
  ch05_3106

Procedura tworzenia wiadomości

W celu utworzenia wiadomości z wybranego obiektu do innego,

 1. Kliknij dwukrotnie obiekt, lub go wybierz i naciśnij [Enter] aby otworzyć okno podręczne.
 2. Teraz wpisz nazwę wiadomości po "->" ("<-" dla przychodzących oraz "<->" dla wychodzących z powrotem).
  ch05_3107
 3. Wciśnij przycisk [Enter] aby utworzyć wychodzącą wiadomośćz jednego obiektu do drugiego.
  ch05_3702

Wiadomość (Stimulus)

Semantyka

Wiadomość jest elementem umożliwiającym komunikację pomiędzy dwoma instancjami oraz przekazującym informacje z oczekiwaniem na wystąpnienie akcji. Wiadomość powoduje, że operacja będzie wywoływać, powodować, że instancja zostanie stworzona lub usunięta.

Procedura tworzenia wiadomości

W celu utworzenia wiadomości,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Stimulus].
  ch05_3108
 2. Przeciągnij z jednego obiektu i upuść na drugim (obiekcie lub lini życia) w [main window] w kierunku wychodzącym.
  ch05_3109
 3. Okno podręczne wiadomości zostanie otwarte. Wpisz jego nazwę i wciśnij klawisz [Enter].
  ch05_31010
 4. Zostanie utworzony wiadomości jak na rysunku poniżej.
  ch05_3201

Procedury używania operacji wiadomości

Jeśli właściwość klasyfikatora odbiorcy (obiektu) wiadomości jest przypisana i chcesz przypisać operację do wiadomości

 1. Kliknij dwukrotnie wiadomość
 2. Kliknij przycisk ch05_3202 w oknie podręcznym.
  ch05_3203
 3. Wybierz operację w oknie [Select an operation] oraz kliknij [OK].
  ch05_3204
 4. Nowa wiadomośćodwzorowana na operację klasy zostanie dodany jak niżej.
  ch05_3205

Procedura tworzenia operacji klasy z obiektu.

Aby stworzyć operację klasy jako odbiorca wiadomości z obiektu i przypisać ją do wiadomości,

 1. Kliknij dwukrotnie wiadomość, następnie kliknij ch05_3206 w oknie podręcznym.
  ch05_3207
 2. Wpisz nazwę operacji i kliknij [OK].
  ch05_3208
 3. Nowa operacja zostanie dodana do klasy a tekst zostanie wpisany w oknie podręcznym (Ta procedura jest wiarygodna jeśli istnieje przypisana klasa). Wciśnij klawisz [Enter].
  ch05_3209 ch05_32010
 4. Zobacz [model explorer] aby potwierdzić stworzenie nowej operacji.
  ch05_3301

Procedura tworzenia wiadomości

W celu utworzenia wiadomości ,

 1. Kliknij dwukrotnie wiadomość, lub wybierz wiadomość i naciśnij [Enter].
  ch05_3302
 2. W oknie podręcznym po znaku "~>" ("<~" dla przychodzącego wiadomości), wpisz nazwę obiektu docelowego oraz nazwę wiadomości.
  ch05_3303
 3. Wciśnij [Enter] aby utworzyć obiekt oraz wiadomość.
  ch05_3304

Procedura tworzenia kolejnych wiadomości

W celu utworzenia kolejnych wiadomości,

 1. Kliknij dwukrotnie wiadomość, lub wybierz wiadomośći naciśnij klawisz [Enter].
  ch05_3305
 2. W oknie podręcznym po znaku "_>" ("<_" dla przychodzącej wiadomości), wpisz nazwę obiektu docelowego oraz wiadomości
  ch05_3306
 3. Naciśnij klawisz [Enter] w celu utworzenia obiektu oraz wiadomości.
  ch05_3307

Procedura tworzenia pod-wiadomości (sub stimulus)

W celu utworzenia pod wiadomości w wybranej wiadomości,

 1. Kliknij dwukrotnie wiadomość, lub wybierz wiadomośći naciśnij klawisz [Enter].
  ch05_3308
 2. W oknie podręcznym po znaku "->" ("<-" dla wiadomości przychodzącego), wpisz nazwę obiektu docelowego oraz subwiadomości.
  ch05_3309
 3. Naciśnij klawisz [Enter] w celu utworzenia obiektu oraz wiadomości.
  ch05_33010

Procedura ponownego łączenia z innym obiektem.

W celu ponownego połączenia wiadomości z innym obiektem,

 1. Kliknij koniec wiadomości.
  ch05_3401
 2. Przeciągnij koniec wiadomości i upuść na innym obiekcie.
  ch05_3402
 3. Stimulus zostanie podłączony do innego obiektu.
  ch05_3403

Procedura zmiany rodzaju akcji wiadomości.

Właściwość [ActionKind] wiadomości powinna być przypisana do jednej z pięciu pokazanych niżej. Aby zmienić właściwość [ActionKind], wybierz wiadomość a następnie wybierz właściwość [ActionKind] w oknie właściwości.

ActionKind Shape
CALL (wywołanie) ch05_3404
SEND (wysłanie) ch05_3405
RETURN (powrót) ch05_3406
CREATE (utworzenie) ch05_3407
DESTROY (zniszczenie) ch05_3408

Auto-wiadomość (SelfStimulus)

Procedura tworzenia auto-wiadomości

W celu utworzenia auto-wiadomości

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [SelfStimulus].
  ch05_3409
 2. Następnie kliknij obiekt (albo linię życia) na którym zostanie umieszczony auto-wiadomości w [main window].
  ch05_34010
 3. Okno podręczne obiektu zostanie otwarte. W oknie podręcznym wpisz nazwę wiadomościi naciśnij [Enter].
  ch05_3501
 4. Wynik tego działania będzie następujący. Można zmieniać położenie elementów/obiektów aby uniknąć nakładania się tekstu.
  ch05_3502

Fragment (Combined Fragment)

Procedura tworzenia fragmentu

W celu utworzenia Fragmentu ,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Combined Fragment].
  ch05_3503
 2. A następnie w miejscu, w którym ma zostać utworzony Fragment w [main window].
  ch05_3504
 3. Fragment zostanie utworzony.
  ch05_3505
 4. Zmień operator interakcji w oknie właściwości jak niżej.
  ch05_3506
 5. Wynik będzie następujący.
  ch05_3507

Procedura tworzenia argumentu interakcji.

W celu utworzenia argumentu interakcji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Interaction Operand].
  ch05_3508
 2. A następnie kliknij na Fragment w miejscu gdzie argument interakcji zostanie umieszczony w [main window].
  ch05_3509
 3. Nowy argument interakcji zostanie dodany do Fragment. Kliknij argument interakcji.
  ch05_35010
 4. Wybrane punkty argumentu interakcji są pokazane, przeciągnij je aby ustawić granicę.
  ch05_3601

Ramka (Frame)

Procedura tworzenia ramki

W celu utworzenia ramka,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Sequence] -> [Frame].
  ch05_3602
 2. A następnie w miejscu, w którym ma zostać utworzona ramka w [main window].
  ch05_3603
 3. Nowa ramkazostanie utworzona jak na rysunku niżej.
  ch05_3604

Diagram

Procedura pokazywania numerów sekwencji w diagramie.

Aby pokazać lub ukryć numery sekwencji wiadomości,

 1. Wybierz diagram w [model explorer] lub w [main window]
  ch05_3605
 2. Następnie zmień właściwość [ShowSequenceNumber] diagramu na "true"(pokazanie) albo "false"(ukrycie).
  ch05_3606
 3. Jeśli wartość opcji [ShowSequenceNumber] jest ustawiona na "false", diagram sekwencji wygląda następująco.
  ch05_3607

Procedura zmiany stylu podpisu wiadomości w diagramie.

Występują cztery style wiadomości. Aby zmienić podpis wiadomości, wybierz diagram w [model explorer] lub w [main window], i ustaw właściwość [MessageSignature] na jedną z następujących.

ch05_3608

Style Example
NONE (brak) ch05_3609
NAMEONLY (tylko nazwa) ch05_36010
TYPEONLY (tylko typ) ch05_3703
NAMEANDTYPE (nazwa i typ) ch05_3703

Procedura zmiany stylu aktywacji w diagramie.

W celu wyświetlenia lub ukrycia aktywacji wiadomości, wybierz diagram w [model explorer] lub w [main window], i zmień właściwość pola [ShowActivation] diagramu na "true" lub "false".

ch05_3704

Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

2 komentarze dla “StarUML Rozdział 5.3. Modelowanie przy użyciu diagramu sekwencji”

 1. Nie wydaje mi się aby przedstawione powyżej diagramy były poprawne ;/ jak dla mnie lipa

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top