StarUML Rozdział 5.4. Modelowanie przy użyciu diagramu współpracy

W diagramie współpracy (Communiction Diagram) dostępne są następujące elementy:

 • Obiekty (Object)
 • Linki (Link)
 • Auto-Linki (SelfLink)
 • Komunikaty (Stimulus) – mogą to być także wiadomości i operacje
 • Ramki (Frame)

Obiekt

Procedury tworzenia obiektów.

W celu utworzenia Object,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [Object].
  ch05_41
 2. A następnie miejsce, w którym ma zostać utworzony Obiekt w [main window].
  ch05_4101
 3. Zostanie otwarte okno podręczne. W tym oknie wpisz nazwę obiektu.
  ch05_4102
 4. Wciśnij [Enter].
  ch05_4103

Procedury tworzenia komunikatu

W celu utworzenia komunikatu przechodzącego z jednego obiektu do innego,

 1. Kliknij dwukrotnie "from-object", lub wybierz "from-object" i naciśnij [Enter] aby wyświetlić okno podręczne.
 2. Teraz wpisz nazwę dla komunikatupo "->" (lub "<-" dla przychodzących oraz "<->" dla wychodzacych z odpowiedzią).
  ch05_4104
 3. Wciśnij [Enter] aby utworzyć komunikatu z wybranego obiektu do obiektu celowego.
  ch05_4105

Procedura ustawiania obiektu aktywnego.

W celu ustawienia klasy do obiektu aktywnego,

 1. Ustaw właściwość przypisanej klasy [IsActive] na "true".
  ch05_4106
 2. Dla "MyObject", zmień właściwość "MyClass" [IsActive].
  ch05_4107
 3. Jeśli własność klas jest nie ustawiona, nie można zmienić obiektu na obiekt aktywny.

Procedura ustawiania wielokrotnych obieków.

W celu ustawienia obiektu na obiekt wielokrotny,

 1. Ustaw właściwość "IsMultiInstance" obiektu na "true".
  ch05_42
 2. Obiekt stanie się obiektem wielokrotnym.
  ch05_4201

Procedury tworzenia obiektu z klasy.

W celu utworzenia obiektu z klasy,

 1. Wybierz klasę z [model explorer].
  ch05_4202
 2. Przeciągnij na diagram kolaboracji.
  ch05_4203
 3. Zostanie utworzony obiekt (instancja klasy).
  ch05_4204

Procedury tworzenia klasy z obiektu.

Jeśli klasa nie jest przypisana do obiektu,

 1. Kliknij dwukrotnie na obiekt aby wyświetlić okno podręczne.
 2. W oknie podręcznym, kliknij przycisk "add class".
  ch05_4205
 3. W oknie [Enter element name], wpisz nazwę dla nowej klasy.
  ch05_4206
 4. Zostanie utworzona nowa klasa przypisana do obiektu.
  ch05_4207

Jeśli chcesz przypisać do obiektu istniejącą klasę, wpisz nazwę istniejącej klasy w oknie [Select a model element].

Procedura dodawania AttributeLink do obiektu.

Są dwa sposoby dodawania attribute link do obiektu.

 • używając modelu obiektu w głównym diagramie lub w [model explorer]
 • przy pomocy [collection editor]

W pzypadku pierwszym,

 1. Wybierz obiekt w [main window] lub w [model explorer].
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym obiekcie, następnie [Add] -> [Attribute Link] menu, teraz można dodawać Attribute Link.
  ch05_4208
 3. Zostanie utworzony nowy attribute link.
  ch05_4209

W drugim przypadku,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu obiektu lub kliknij przycisk ch05_43 w [Slots] w oknie właściwości.
  ch05_4301
 2. W zakładce "slots" w [collection editor], można dodawać attribute link używając przycisku ch05_4302 .
  ch05_4303

Link

Procedury tworzenia linków.

W celu utworzenia Linków,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [Link]
  ch05_4304
 2. Przeciągnij z jednego obiektu i upuść na drugim w [main window].
  ch05_4305
 3. Zostanie utworzony link pomiędzy obiektami.
  ch05_4306

Auto-Link (SelfLink)

Procedury tworzenia auto-linku

W celu utworzenia auto-linku,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [SelfLink]
  ch05_4307
 2. A następnie kliknij obiekt który będzie zawierał auto-linkw [main window].
  ch05_4308

Procedury tworzenia auto-komunikatu

W celu utworzenia auto-komunikatu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [ForwardStimulus/ReverseStimulus]
  ch05_4309
 2. A następnie kliknij auto-komunikatw którym zostanie utworzony komunikatu w [main window].
  ch05_44
 3. Kliknij dwukrotnie na komunikat, wpisz jego imię w oknie podręcznym.
  ch05_4401

Stimulus

Procedury tworzeniakomunikatu

W celu utworzenia komunikatu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [ForwardStimulus/ReverseStimulus]
  ch05_4402
 2. Kliknij linka, w którym zostanie utworzony komunikaciew [main window].
  ch05_4403
 3. Kliknij dwukrotnie komunikat, wpisz jego nazwę w oknie podręcznym.
  ch05_4404
 4. Wynik będzie następujący.

  ch05_4405

Procedura zmiany rodzaju akcji (ActionKind) Komunikatu

Właściwość [ActionKind] stimulus?a powinna zostać przypisana do jednej z pięciu opcji (na rysunku niżej). Aby zmienić właściwość [ActionKind], wybierz komunikata następnie właściwość [ActionKind] w oknie właściwości.

ch05_4406

ActionKind Shape
CALL ch05_4407
SEND ch05_4408
RETURN ch05_4409
CREATE ch05_45
DESTROY ch05_4501

Ramka

Procedury tworzenia ramki

W celu utworzenia ramki,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Collaboration] -> [Frame]
  ch05_4502
 2. A następnie miejsce, w którym ma zostać utworzona ramka w [main window].
  ch05_4503
 3. Wynik będzie następujący.
  ch05_4504

Diagram

Procedura pokazywania numerów sekwencji w diagramie.

W celu pokazania lub ukrycia numerów sekwencji komunikatów, wybierz diagram w [model explorer] lub w [main window], i ustaw właściwość [ShowSequence] diagramu na "true" (widoczne) lub "false" (niewidoczne).

ch05_4505

Procedura zmiany stylu podpisu wiadomości w diagramie.

Istnieją cztery style wiadomości. Aby zmienić podpis komunikatu,

 1. Wybierz diagram w [model explorer] lub w [main window].
  ch05_4506
 2. Oraz ustaw właściwość [MessageSignature] diagramu na jedną z następujących.

NONE – pokazuje tylko nazwę wiadomości
NAMEONLY – pokazuje nazwę wiadomości i nazwę argumentu-
TYPEONLY – pokazuje nazwę wiadomości, typ argumentu oraz typ zwrotny
NAMEANDTYPE – pokazuje nazwę wiadomości, nazwę argumentu, typ argumentu oraz typ zwrotny

Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top