StarUML Rozdział 5.5. Modelowanie przy użyciu diagramu maszyny stanów

Następujące elementy są dostępne w diagramie maszyny stanów (State Machine Diagram).

 • stan (State)
 • (SubmachineState)
 • stan początkowy (InitialState)
 • stan końcowy (FinalState)
 • (Punkt Skrzyżowania)
 • (Punkt Wyboru)
 • (Płytka Historia)
 • (Głęboka Historia)
 • (Synchronizacja)
 • (Przepływ Końcowy)
 • (Przejście)
 • (SelfTransition)

Stan

Semantyka

Stan jest sytuacją w trakcie życia obiektu lub interakcją, podczas której spełnia niektóre warunki, wykonuje niektóre akcje, lub czeka na wydarzenie.

Procedura tworzenia stanu.

W celu utworzenia Stanu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [State].
  ch05_5108
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie Stan zostanie utworzony w [main window].
  ch05_5109
 3. Stan zostanie stworzony i okno podręczne zostanie otwarte. Wpisz w nim nazwę stanu.
  ch05_51010
 4. Naciśnij klawisz [Enter] aby zakończyć procedurę.
  ch05_51011

Procedura przenoszenia stanu do innego stanu.

Aby przenieść stan do innego stanu,

 1. Kliknij stan zawarty w innym stanie.
  ch05_51012
 2. Przeciągnij go na inny stan.
  ch05_51013
 3. Wybrany stan zostanie przeniesiony.
  ch05_51014

Procedura przejścia pomiędzy wieloma stanami

W celu utworzenia stanów z wchodzącym lub wychodzącym przejściem z wybranego stanu,

 1. Kliknij dwukrotnie stan. Otworzy się okno podręczne. Wpisz w nim nazwy docelowych stanów po "->" (lub po "<-" dla przychodzących) i oddzielaj je znakiem ",".
  ch05_51015
 2. Następnie naciśnij klawisz [Enter]. Kilka stanów wychodzących (wchodzących) z wybranego stanu zostanie utworzonych.
  ch05_52010

Procedury dodawania wejścia/wykonania/wyjścia/akcji.

Istnieją trzy sposoby dodawania akcji do stanu.

 • używając okna podręcznego
 • używając modelu w [main window] lub [model explorer]
 • używając [collection editor]

W przypadku okna podręcznego,

 1. Kliknij dwukrotnie stan.
 2. W oknie podręcznym wciśnij przycisk [Dodaj Wejście/Add DoAction/Dodaj AkcjęWyjścia].
  ch05_52011
 3. Można teraz dodać akcję.
  ch05_52012

W drugim przypadku, wybierz stan w [main window] lub w [model explorer]. Kliknij prawym klawiszem myszy wybrany stan, następnie [Add] -> [Entry/Do/Exit] menu..
ch05_52013

W ostanim przypadku,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu stanu.
  ch05_52014
 2. Lub kliknij przycisk ch05_52015 we właściwości [EntryActions/DoActions/ExitActions] w oknie właściwości.
  ch05_52016
 3. W zakładce [Entry Actions/Do Actions/Exit Actions] w [collection editor], można dodawać akcje przy pomocy przycisku ch05_52017 .
  ch05_52018

SubmachaineState

Procedura tworzenia stanu submachine

W celu utworzenia SubmachineState,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [SubmachineState].
  ch05_52019
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie SubmachineState zostanie umiejscowiony w [main window]. A submachine state zostanie utworzony i okno podręczne zostanie otwarte.
  ch05_53010
 3. W oknie podręcznym, wpisz nazwę submachine state i naciśnij klawisz [Enter].
  ch05_53011

Stan Początkowy

Semantyka

Stan początkowy jest rodzajem pseudoStanu, który reprezentuje punkt startowy w obszarze maszyny stanów. Ma jedno wychodzące przejście do domyślnego stanu regionu otaczającego, i nie posiada przejść przychodzących. Może być tylko jeden stan początkowy w każdym obszarze maszyny stanów Sam nie jest stanem ale działa jak znacznik.

Procedura tworzenia stanu początkowego.

W celu utworzenia Stanu Początkowego,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [InitialState].
  ch05_53012
 2. And Kliknij w miejscu gdzieInitialState will be placed in the [main window].
  ch05_53013

Procedura tworzenia stanu początkowego ze stanu.

W celu utworzenia stanu początkowego z wychodzącym przejściem do wybranego obiektu ,

 1. Kliknij dwukrotnie stan. W oknie podręcznym, po "-*" wpisz nazwę stanu początkowego.
  ch05_53014
 2. Naciśnij klawisz [Enter] aby utworzyć stan początkowy z wychodzącym przejściem do wybranego stanu.
  ch05_53015

Stan Końcowy

Semantyka

Stan końcowy reprezentuje ostatni lub końcowy stan zamykający stan złożony. Może być pare stanów końcowych na każdym poziomie, oznaczając że stan złożony może zakończyć się na wiele sposobów i z wielu przyczyn. Gdy stan końcowy zostanie osiągnięty i nie ma innych stanów końcowych, cała maszyna stanów zostaje zakończona i nie mogą wystąpić już żadne przejścia.

Procedura tworzenia stanu końcowego.

W celu utworzenia StanuKońcowego,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [FinalState].
  ch05_53016
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie stan końcowy zostanie utworzony w [main window].
  ch05_53017

Procedura tworzenia stanu końcowego ze stanu.

W celu utworzenia stanu końcowego z wchodzącym przejściem z wybranego obiektu,

 1. Kliknij dwukrotnie stan. W oknie podręcznym wpisz nazwę stanu końcowego po "-@".
  ch05_53018
 2. Wciśnij klawisz [Enter] aby utworzyć stan końcowy z wchodzącymprzejściem z wybranego stanu.
  ch05_53019

PunktSkrzyżowania

Semantyka

Punk Skrzyżowania wiąże ze sobą przejścia tworząc pojedynczą ścieżkę – run-to-completion. Może posiadać wiele przejść wychodzących i/lub przychodzących. Każda kompletna ścieżka zawierająca skrzyżowanie jest logicznie niezależna i tylko jedna taka ścieżka jest uruchamiana w jednej chwili. Może być używany do budowania rozwidleń i scaleń.

Procedura tworzenia punktu skrzyżowania.

W celu utworzenia punku skrzyżowania ,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [JunctionPoint].
  ch05_54010
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie punkt skrzyżowaniazostanie utworzony w [main window].
  ch05_54011

Punkt Wyboru

Semantyka

Punkt Wyboru rozdziela przychodzące przejście na kilka rozłącznych wychodzących przejść. Każde wychodzące przejście posiada warunek. Przynajmniej jedno wychodzące przejście musi być uaktywnione albo model będzie niepoprawnie zbudowany.

Procedura tworzenia punktu wyboru.

W celu utworzenia Punktu Wyboru,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [ChoicePoint].
  ch05_54012
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie PunktWyboru zostanie utworzony w [main window].
  ch05_54013

Płytka Historia

Semantyka

When reached as the target of a transition, shallow history restores the state within the enclosing composite state that was active just before the enclosing state was last exited. Does not restore any substates of the last active state.

Procedura tworzenia płytkiej historii.

W celu utworzenia Płytkiej Historii,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [ShallowHistory].
  ch05_54014
 2. And Kliknij w miejscu gdzieShallowHistory will be placed in the [main window].
  ch05_54015

State-  History State

Procedure for creating final state from state

W celu utworzeniahistory with outgoing transition from selected object, use shortcut creation syntax.

 1. Double-Kliknij state. At the quick dialog, enter one of "-(h)", "-(H)", "-(h*)", "-(H*)" string.
  ch05_54016
 2. Press [Enter] key and history with outgoing transition from selected state is created.
  ch05_54017

DeepHistory

Semantyka

When reached as the target of a transition, deep history restores the full state configuration that was active just before the enclosing composite state was last exited.

Procedure for creating deep history

W celu utworzeniaDeepState,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [DeepState].
  ch05_54018
 2. And Kliknij w miejscu gdzieDeepState will be placed in the [main window].
  ch05_54019

Synchronization

Procedure for creating synchronization bar

W celu utworzeniaSynchronization,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [Synchronization].
  ch05_55010
 2. And Kliknij w miejscu gdzieSynchronization will be placed in the [main window].
  ch05_55011

Procedure for creating join

W celu utworzeniaincoming join transition to selected object, use shortcut creation syntax.

 1. Double-Kliknij state. At the quick dialog, enter "<-|" and state names to be joined, and separate state names by "," character.
  ch05_55012
 2. Press [Enter] key and states joined to selected state is created and arranged automatically.
  ch05_55013

Procedure for creating join

W celu utworzeniaoutgoing fork transition to selected object, use shortcut creation syntax.

 1. Double-Kliknij state. At the quick dialog, enter "->|" and state names to be forked, and separate state names by "," character.
  ch05_55014
 2. Press [Enter] key and states forked from selected state is created and arranged automatically.
  ch05_55015

Flow Final

Procedure for creating flow final

W celu utworzeniaFlow Final,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [Flow Final].
  ch05_55016
 2. And Kliknij w miejscu gdzieFlow Final will be placed in the [main window].
  ch05_55017

Transition

Semantyka

A transition is a directed relationship between a source state vertex and a target state vertex. It may be part of a compound transition, which takes the state machine from one state configuration to another, representing the complete response of the state machine to a particular event instance.

Procedure for creating transition

W celu utworzeniaTransition,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [Transition].
  ch05_55018
 2. Drag and drop between states in transition direction in the [main window].
  ch05_55019
 3. Between two states, a transition is created.
  ch05_5606

Procedure for reconnecting to another element

In order to reconnect to another state,

 1. Kliknij the end of transition.
  ch05_5607
 2. Drag and drop it into another state.
  ch05_5608
 3. Then transition?s end will be changed.
  ch05_5609

SelfTransition

Procedure for creating self-transition

W celu utworzeniaself-transition,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Statechart] -> [SelfTransition].
  ch05_56010
 2. Kliknij state to have self-transition in the [main window].
  ch05_56011
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

2 komentarze dla “StarUML Rozdział 5.5. Modelowanie przy użyciu diagramu maszyny stanów”

 1. „Double-Kliknij” … 🙂 Ogólnie spoko, ale najlepiej trzeba było zostawić całość w jednym języku (angielskim najlepiej ;D)

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top