StarUML Rozdział 5.6. Modelowanie przy użyciu diagramu aktywności

Następujące elementy są dostępne w diagramie aktywności (Activity Diagram).

 • stan akcji (ActionState)
 • stan podaktywności (SubactivityState)
 • stan początkowy (InitialState)
 • stan końcowy (FinalState)
 • synchronizacja (Synchronization)
 • decyzja (Decision)
 • przepływ końcowy (Flow Final)
 • przepływ obiektów (Object Flow)
 • stan akceptacji sygnału (Signal Accept State)
 • stan wysyłania sygnału (Signal Send State)
 • przejście (Transition)
 • (SelfTransition)
 • (Swimlane)

StanAkcji

Semantyka

Stan akcji reprezentuje wykonanie atomowej akcji, przeważnie wywołanie operacji. Ten stan odpowiada wykonaniu akcji wejściowej a wychodzące przejście jest uruchamiane jak tylko akcja zakończy się uruchamiać.

Procedura tworzenia stanu akcji

W celu utworzenia Stanu akcji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [ActionState].
  ch05_61
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony StanAkcji w [main window].
  ch05_62
 3. Stan akcji zostanie utworzony na diagramie i okno podręczne zostanie otwarte.
  ch05_6201
 4. Wpisz teraz nazwę stanu akcji i naciśnij [Enter]. Wynik będzie następujący.
  ch05_6202

StanPodaktywności

Semantyka

StanPodaktywności reprezentuje wykonanie nie atomowej sekwencji kroków, które posiadają taki sam czas trwania.

Procedura tworzenia StanuPodaktywności.

W celu utworzenia StanuPodaktywności,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [SubactivityState].
  ch05_6203
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony StanPodaktywności w [main window]. StanPodaktywności zostnie stworzony i okno podręczne zostanie otwarte. Wpisz w nim nazwę StanuPodaktywności i naciśnij klawisz [Enter]. Wynik będzie następujący.
  ch05_6204

StanPoczątkowy

Procedura tworzenia stanu początkowego

W celu utworzenia stanu początkowego,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [InitialState].
  ch05_6205
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony stan początkowy w [main window]. Stan początkowy zostanie utworzony.
  ch05_6206

StanKońcowy

Procedura tworzenia stanu końcowego

W celu utworzenia stanu końcowego,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [FinalState].
  ch05_6207
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony StanKońcowy w [main window].
  ch05_6208

Decyzja

Semantyka

Diagram stanu (a także diagram aktywności) wyraża decyzję kiedy warunki są użyte do wskazania różnych możliwych przejść, które zależą od warunków logicznych (prawda/fałsz) obiektu.

Procedura tworzenia decyzji

W celu utworzenia decyzji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Decision].
  ch05_6209
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzona decyzja w [main window]. Decyzja zostanie utworzona w diagramie.
  ch05_63

Procedura tworzenia decyzji ze stanu.

W celu utworzenia decyzji z przychodzącym przejściem z obiektu,

 1. Kliknij dwukrotnie stan. W oknie podręcznym wpisz "-><>" ("<-<>" dla przychodzącego z decyzji).
  ch05_6301
 2. Naciśnij [Enter] aby utworzyć decyzję z wychodzącym przejściem z wybranego stanu.
  ch05_6302

Przepływ Końcowy

Procedura tworzenia przepływu końcowego

W celu utworzenia przepływu końcowego,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Flow Final].
  ch05_6303
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony przepływ końcowy w [main window].
  ch05_6304

Przepływ Obiektów

Procedura tworzenia przepływu obiektów

W celu utworzenia przepływu obiektów,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Object Flow].
  ch05_6305
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony przepływ obiektów w [main window]. Zostanie otwarte okno podręczne jak niżej.
  ch05_6306
 3. Wpisz w nim nazwę przepływu obiektów i wciśnij [Enter].
  ch05_6307

Synchronizacja

Procedura tworzenia synchronizacji

W celu utworzenia synchronizacji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Synchronization].
  ch05_6308
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzona synchronizacja w [main window] i przeciągnij aby uzyskać pożądany rozmiar.
  ch05_6309
 3. Następująca figura pokazuje rezultat.
  ch05_64

Stan Akceptacji Sygnału

Procedura tworzenia stanu akceptacji sygnału

W celu utworzenia stanu akceptacji sygnału,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Signal Accept State].
  ch05_6401
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony stan akceptacji sygnału w [main window].
  ch05_6402
 3. W oknie podręcznym wpisz jego nazwę i naciśnij klawisz [Enter].
  ch05_6403

Stan Wysyłania Sygnału


Procedura tworzenia stanu wysyłania sygnału.

W celu utworzenia stanu wysyłania sygnału,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Signal Send State].
  ch05_6404
 2. Następnie kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzony stan wysyłania sygnału w [main window]. Stan wysyłania sygnału zostanie stworzony i okno podręczne zostanie otwarte. Wpisz w nim nawę stanu wysyłania sygnału i wciśnij [Enter].
  ch05_6405

Przejście

Procedura tworzenia przejścia

W celu utworzenia przejścia,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Transition].
  ch05_6406
 2. Przeciągnij i upuść z jednego stanu na drugi w kierunku przejścia w [main window].
  ch05_6407
 3. Przejście zostanie utworzone.
  ch05_6408

Auto-przepływ (SelfTransition)

Procedura tworzenia auto-przepływ

W celu utworzenia auto-przepływu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [SelfTransition].
  ch05_6409
 2. Kliknij stan aby wyświetlić auto-przepływ w [main window]. Auto-przepływ zostanie utworzony.
  ch05_65

Tor (Swimlanes)

Semantyka

Akcje oraz podAktywności mogą być organizowane w torach. Tory są używane do organizowania odpowiedzialności za akcje i podAktywności. Odpowiadają także na jednostki organizacyjne w modelu biznesowym.

Procedura tworzenia poziomej Toru

W celu utworzenia poziomego toru,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Horizontal Swimlane].
  ch05_6501
 2. Następnie przeciągnij myszą aby zaznaczyć obszar, w którym poziomr tor zostanie utworzony w [main window].
  ch05_6502
 3. Poziomy torzostanie utworzony na diagramie. Wpisz nazwę toru w oknie podręcznym i naciśnij [Enter].
  ch05_6503

Procedura tworzenia pionowego toru

W celu utworzenia Pionowej Swimlane,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Activity] -> [Vertical Swimlane].
  ch05_6504
 2. Następnie przeciągnij myszą aby zaznaczyć obszar, w którym pionowy tor zostanie utworzony w [main window].
  ch05_6505
 3. Pionowy tor zostanie utworzony na diagramie. Wpisz nazwę toru w oknie podręcznym i naciśnij [Enter].
  ch05_6506

Podobne wpisy

 • Modelowanie architektury zorientowanej na usługi w Enterprise Architect Kilka dni października spędziłem na Śląsku, gdzie miałem okazję wspierać Klienta w zakresie modelowania za pomocą języka UML w Enterprise Architect. Zdarzenie to jest o tyle ciekawe, że po […]
 • StarUML Rozdział 4. Modelowanie przy użyciu StarUML Ten rozdział szczegółowo opisuje procedury tworzenia i edytowania diagramów. Edycja Elementów i Diagramów Organizowanie Struktury ModeluRozdział został przetłumaczony w części. Edycja […]
 • Złote reguły Extreme Programming Na początku lat 90-tych dwaj programiści: Kent Beck i Ward Cunnigham zdefiniowali kilka praktycznych reguł, które miały za zadanie uprościć proces wytwórczy oprogramowania. Tak powstała […]
 • Efektywne spotkania cz. 2 W ostatnim wpisie (ok. dwóch tygodni temu) dałem kilka wskazówek jak realizować efektywne spotkania. Oto garść kolejnych rad: Wykorzystuj spotkania by się sprzeczać Brzmi to źle, ale […]
 • Scenariusze Procesów Biznesowych Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. Scenariusz Procesu […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry