StarUML Rozdział 5.7. Modelowanie przy użyciu diagramu komponentów

Następujące elementy są dostępne w diagramie komponentów (Component Diagram).

 • Pakiet (Package)
 • Interfejs (Interface)
 • Komponent (Component)
 • (ComponentInstance)
 • Artefakt (Artifact)
 • Port (Port)
 • Część (Part)
 • Powiązanie (Association)
 • Zależność (Dependency)
 • Realizacja (Realization)
 • Link (Link)
 • Łącznik (Connector)

Pakiet

Semantyka

Pakiet jest zbiorem elementów modelu. Pakiety mogą być zagnieżdzone w innych pakietach. Pakiet może zawierać podporządkowane pakiety ale także i inne elementy modelu. Wszystkie elementy modelu UML mogą być organizowane w pakiety.

Procedura tworzenia package

W celu utworzenia pakietu w diagramie komponentów,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Package].
  ch05_71
 2. Kliknij miejsce, w którym zostanie utworzony pakiet w [main window].
  ch05_7101
 3. Pakiet zostanie utworzony i okno podręczne zostanie otwarte.
  ch05_7102
 4. W oknie podręcznym wpisz nazwę pakietu.
 5. Naciśnij klawisz [Enter]. Pakiet wygląda następująco.
  ch05_7103

Interfejs

Procedura tworzenia interfejsu

W celu utworzenia interfejsu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Interface].
  ch05_7104
 2. Kliknij w miejscu, w którym interfejs ma zostać utworzony w [main window].
  ch05_72
 3. W oknie podręcznym wpisz nazwę interfejsu.
  ch05_7201
 4. Wciśnij [Enter]. Interfejs wygląda następująco.
  ch05_7202

Komponent

Semantyka

Komponent reprezentuje modułowy, rozwijający sie, oraz zamienny element systemu, który zawiera się w implementacji oraz ma kontakt ze zbiorem interfejsów.

Procedura tworzenia komponentu

W celu utworzenia komponentu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Component].
  ch05_7203
 2. Kliknij w miejscu, w którym ma zostać utworzony komponent w [main window]. W oknie podręcznym wpisz nazwę komponentu i wciśnij [Enter]. Wynik jest następujący.
  ch05_7204

Procedura dodawania elementu gościa (resident)

W celu dodania elementu gościa,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu komponentu.
  ch05_7205
 2. Lub kliknij przycisk ch05_7206 [Residents] w oknie właściwości.
  ch05_7207
 3. W zakładce [Residents] w [collection editor], można dodawać elementy gości przy użyciu przycisku ch05_7208 .
  ch05_7209
 4. W oknie [Select a Resident], wybierz komponent gościa.
  ch05_73
 5. Komponent jest przypisany jako gość jak na obrazku niżej.
  ch05_7301

Procedura tworzenia relacja dostraczana (providing relationship)

W celu utworzenia relacji dostarczanej,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Realization]
  ch05_7302
 2. Przeciągnij z komponentów i upuść na interfejsie w [main window].
  ch05_7303
 3. Wynik jest następujący.
  ch05_7304

Procedura tworzenia relacji wymaganej ( requiring relationship)

W celu utworzenia relacji wymaganej

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Dependency].
  ch05_7305
 2. Przeciągnij z komponentów i upuść na interfejsie w [main window].
  ch05_7306
 3. Interfejs, który potrzebował powiązania został utworzony.
  ch05_7307

Procedura tworzenia interfejsu dostarczającego

W celu utworzenia interfejsu dostraczającego w klasie,

 1. Kliknij dwukrotnie klasę. W oknie podręcznym wpisz "-@" a następnie nazwę interfejsu, oddzielając nazwy interfejsów używając znaku ",".
  ch05_7308
 2. Następnie naciśnij [Enter]. Kilka interfejsów dostarczonych przez wybraną klasę zostanie utworzonych i posegregowanych automatycznie.
  ch05_7309

Procedura tworzenia interfejsu wymaganego

W celu utworzenia interfejsu wymaganego w klasie,

 1. Kliknij dwukrotnie klasę. w oknie podręcznym wpisz "-(" lub "–>", a następnie nazwy interfejsów, oddzielając je znakiem ",".
 2. Naciśnij [Enter]. Kilka interfejsów zostanie stworzonych i posegregowanych automatycznie.
  ch05_74

Procedura tworzenia portu

W celu utworzenia portu w komponencie,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Port].
  ch05_7401
 2. Następnie kliknij komponent, w którym port będzie się zawierał w [main window].
  ch05_7402
 3. Port zostanie stworzony w komponencie. W oknie podręcznym wpisz nazwę portu i naciśnij klawisz [Enter].
  ch05_7403
 4. Rezulata jest następujący.
  ch05_7404

Procedura tworzenia perspektywy poprzez przeciąganie portu.

Można stworzyć port przeciągając port z [model explorer] do głównego diagramu.

 1. Przeciągnij port z [model explorer] i upuść na komponencie w diagramie głównym.
  ch05_7405
 2. Port pojawi się na komponencie. Jeśli nie zostanie upuszczony na komponencie tylko na obszarze diagramu, komponent w portem zostanie stworzony.
  ch05_7406 ch05_7407

Procedura tworzenia części

W celu utworzenia części,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Part].
  ch05_7408
 2. Następnie kliknij komponent, w którym będzie utworzona część w [main window].
  ch05_75

Procedura tworzenia łącznika

W celu utworzenia łącznika,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Connector].
  ch05_7501
 2. Przeciągnij z jednej części i upuść na innej w [main window].
  ch05_7502
 3. Aącznik pomiędzy dwoma częściami zostanie stworzony.
  ch05_7503

Instancja komponentu (ComponentInstance)

Procedura tworzenia instancji komponentu

W celu utworzenia instancji komponentu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [ComponentInstance].
  ch05_7504
 2. Następnie kliknij w miejscu, w którym ma zostać utworzony instancji komponentuw [main window].
  ch05_7505
 3. Wpisz jego nazwę i naciśnij klawisz [Enter]. Wynik będzie następujący.
  ch05_7506

Procedury dodawania atrybutu do instancji komponentu

Istnieją dwa sposoby dodawania atrybutu do instancji komponentu

 • przy użyciu modelu instancji komponentu w głównym diagramie lub w [model explorer]
 • używając [collection editor]

W przypadku pierwszym,

 1. Wybierz instancji komponentu w [main window] lub w [model explorer].
  ch05_7507
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy wybrany instancji komponentu, wybierz [Add] -> [Attribute Link] menu.
  ch05_7508
 3. Teraz można dodawać atrybut.
  ch05_7509

W przypadku drugim,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu w instancji komponentu.
  ch05_76
 2. Kliknij przycisk ch05_7601 w wierszu "slots" w oknie właściwości.
  ch05_7602
 3. W zakładce [Slots] w [collection editor], można dodawać atrybucieprzy pomocy przycisku ch05_7603 .
  ch05_7604

Artefakt

Semantyka

Artefakt reprezentuje fizyczną część informacji, która jest używana lub tworzona w procesie tworzenia oprogramowania. Przykładami artefaktów są modele, pliki Aoródłowe, skrypty oraz wykonywalne pliki binarne. Artefakt może się składać z implementacji wykonywalnego komponentu.

Procedura tworzenia artefaktu

W celu utworzenia artefaktu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Artifact].
  ch05_7605
 2. Następnie kliknij miejsce, w którym artefakt zostanie stworzony w [main window].
  ch05_7606
 3. Artefakt zostanie utworzony na diagramie i zostanie otwarte okno podręczne. Wpisz w nim nazwę artefaktu.
  ch05_7607
 4. Wciśnij [Enter] aby zakończyć działanie.
  ch05_7608

Powiązanie

Procedura tworzenia powiązania

W celu utworzenia powiązania,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Association].
  ch05_7609
 2. Przeciągnij z jednego elementu i upuść na innym w [main window].
  ch05_77
 3. Pomiędzy dwoma elementami zostanie utworzone powiązanie.
  ch05_7701

Zależność

Procedura tworzenia zależności

W celu utworzenia zależności,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Dependency].
  ch05_7702
 2. Przeciągnij z elementu i upuść na innym w [main window] w kierunku zależności.
  ch05_7703
 3. Zależność pomiędzy elementami zostanie utworzona.
  ch05_7704

Realizacja

Procedura tworzenia realizacji

W celu utworzenia realizacji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Realization].
  ch05_7705
 2. Przeciągnij z elementu i upuść na innym elemencie w [main window] w kierunku realizacji.
  ch05_7706
 3. Realizacja będzie wyglądać jak niżej.
  ch05_7707

Link (Relacje)

Procedura tworzenia relacji

W celu utworzenia połącznie (relacji) pomiędzy komponentami,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Component] -> [Link].
  ch05_7708
 2. Przeciągnij z jednego instancji komponentui upuść na innym w [main window]. Link zostanie utworzony jak pokazano niżej.
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top