StarUML Rozdział 5.8. Modelowanie przy użyciu diagramu wdrożenia

Następujące elementy są dostępne w diagramie wdrożenia (Deployment Diagram).

 • Pakiet (Package)
 • Węzeł(Node)
 • (NodeInstance)
 • Artefakt (Artifact)
 • Port (Port)
 • Część (Part)
 • Powiązanie (Association)
 • Powiązanie Skierowane (DirectedAssociation)
 • Zależność (Dependency)
 • Link (Link)
 • Łącznik (Connector)

Pakiet

Procedura tworzenia pakietu.

W celu utworzenia Pakietu na diagramie wdrożenia,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Package].

  ch05_84

 2. Kliknij miejsce, w którym pakiet będzie utworzony w [main window].

  ch05_85

 3. Pakiet zostanie utworzony.

  ch05_8501

 4. W podręcznym oknie wpisz nazwę pakietu i wciśnij [Enter]. Procedura jest zakończona.

  ch05_8502

Węzeł

Procedura tworzenia węzła.

W celu utworzenia węzła na diagramie wdrożenia,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Node].

  ch05_81

 2. Kliknij miejsce, w którym węzeł zostanie utworzony w [main window].

  ch05_82

 3. Węzeł zostanie utworzony i okno podręczne zostanie otwarte. Wpisz nazwę węzła.

  ch05_83

 4. Następnie wciśnij [Enter].

  ch05_8401

Procedura dodawania komponentów wdrożenia

W celu dodania komponentu wdrożenia do węzła

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu węzła.

  ch05_8503

 2. Lub kliknij przycisk ch05_86 we właściwościach [DeployedComponents].

  ch05_87

 3. W zakładce [Deployed Components] w [collection editor], można dodawać komponenty wdrożeniaużywając przycisku ch05_88 .

  ch05_89

 4. W oknie [Select the Component to deploy], wybierz komponent wdrożenia.

  ch05_8101

 5. Następnie kliknij przycisk [OK]. Komponent wdrożenia zostanie dodany do węzła.

  ch05_8102

 6. Węzeł wygląda następująco.

  ch05_8103

Procedury dodawania artefaktów wdrożenia

W celu dodania artefaktu wdrożeniado węzła,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu węzła.
 2. Lub kliknij przycisk ch05_8104 w [DeployedArtifacts] w oknie właściwości.

  ch05_8105

 3. W zakładce [Deployed Artifacts] w [collection editor], można dodawać artefakty wdrożenia przy użyciu przycisku ch05_8106 .

  ch05_8107

 4. W oknie [Select a Artifact], wybierz artefakt deployed a następnie kilknij [OK].

  ch05_8108

 5. Artefakt zostanie dodany do węzła jak na rysunku niżej.

  ch05_8109

Procedura tworzenia portu

W celu utworzenia portu w węAole,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Port].

  ch05_81010

 2. Kliknij węzeł, w którym pow stanie port w [main window].

  ch05_8201

 3. Port zostanie utworzony w węAole i okno podręczne zostanie otwarte. Wpisz nazwę portu.

  ch05_8202

 4. Naciśnij klawisz [Enter]. Wynik będzie następujący.

  ch05_8203

Procedura tworzenia części

W celu utworzenia części na węAole

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Part].

  ch05_8204

 2. Kliknij węzeł, w którym pow stanie część w [main window].

  ch05_8205

 3. Część zostanie utworzona w węAole jak niżej.

  ch05_8206

Procedura tworzenia łącznika

W celu utworzenia łącznika pomiędzy dwoma częściami,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Connector].

  ch05_8207

 2. Przeciągnij z jednej części i upuść na drugiej w [main window].

  ch05_8208

 3. Wynik będzie następujący.

  ch05_8209

Instancja Węzła (Node Instance)

Semantyka

Zbiór instancji komponentów może być umieszczonych w instancji węzła.

Procedura tworzenia instancji węzła

W celu utworzenia Instancji Węzła w diagramie wdrożenia,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [NodeInstance].

  ch05_82010

 2. Kliknij miejsce, w którym Instancji Węzła zostanie utworzony w [main window], węzeł zostanie utworzony i okno podręczne zostanie otwarte.
 3. Wpisz nazwę Instancji Węzłai naciśnij [Enter].

  ch05_8301

 4. Rezultat poniżej.

  ch05_8302

Procedura dodawania atrybutu do Instancji Węzła

Istnieją dwa sposoby dodawania atrybutu do Instancji Węzła.

 • używając modelu NodeInstance w [main window] lub [model explorer]
 • używając [collection editor]

W pierwszym przypadku

 1. Wybierz Instancji Węzław [main window] lub w [model explorer],
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na wybranej Instancji Węzła, wybierz [Add] -> [Attribute Link] menu, teraz można dodawać atrybut.

  ch05_8303

 3. Węzeł nie pokazuje atrybutu w widoku.

W drugim przypadku

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu w Instancji Węzła.

  ch05_8304

 2. Lub kliknij przycisk ch05_8305 w [Slots] w oknie właściwości.

  ch05_8306

 3. W zakładce [Slots] w [collection editor], można dodawać atrybut używając przycisku ch05_8307 .

  ch05_8308

Artefakt

Procedura tworzenia artefaktu

W celu utworzenia artefaktu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Artifact].

  ch05_8309

 2. Kliknij miejsce, w którym artefakt ma zostać utworzony w [main window].
 3. W podręcznym oknie wpisz nazwę artefaktu w naciśnij [Enter].
 4. Wynik będzie następujący.
  ch05_83010

Powiązanie

Procedura tworzenia powiązania.

W celu utworzenia powiązania,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Association].

  ch05_8402

 2. Przeciągnij z jednego elementu i upuść na innym w [main window].

  ch05_8403

 3. Rezultat niżej.

  ch05_8404

Zależność

Procedura tworzenia zależności.

W celu utworzenia zależności,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Dependency].

  ch05_8405

 2. Przeciągnij i upuść pomiędzy elementami w [main window] zależnie od kierunku zależności.

  ch05_8406

 3. Zależność pomiędzy dwoma elementami wygląda następująco.

  ch05_8407

Link

Procedura tworzenia linka

W celu utworzenia połączenia,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Deployment] -> [Link].

  ch05_8408

 2. Przeciągnij z jednej instancji węzłai upuść na innym w [main window].

  ch05_8409

 3. Link pomiędzy dwoma instancjami węzłazostanie stworzony.

  ch05_84010

Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top