StarUML Rozdział 5.9. Modelowanie przy użyciu diagramu wewnętrznej struktury

Diagram wewnętrznej struktury (Composite Structure Diagram) może być zbudowany z następujących elementów:

 • Klasa (Class)
 • Interfejs (Interface)
 • Port (Port)
 • Część (Part)
 • Zależność (Dependency)
 • Łącznik (Connector)

Klasa

Procedura tworzenia Klasy

W celu utworzenia Klasy w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Class].
  ch05_91
 2. Kliknij w miejscu, gdzie Klasa zostanie utworzona w [main window].
  ch05_92
 3. W oknie podręcznym wpisz nazwę Klasy.
  ch05_93
 4. Wciśnij klawisz [Enter]. Klasa zostanie utworzona.
  ch05_94

Procedura tworzenia portu

W celu utworzenia portu w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Port].
  ch05_95
 2. A następnie klasę, w której port będzie się zawierał w [main window].
  ch05_96
 3. W oknie podręcznym wpisz nazwę portu.
  ch05_97
 4. Wciśnij klawisz [Enter]. Port zostanie utworzony.
  ch05_98

Procedura tworzenia perspektywy poprzez przeciąganie portu.

Można utworzyć port przeciągając port z [model explorer] na główny diagram.

 1. Kliknij port w [model explorer].
  ch05_99
 2. Przeciągnij go i upuść na klasie wdiagramie wewnętrznej struktury.
  ch05_9101
 3. Jeśli nie zostanie upuszczony na komponencie tylko na obszarze diagramu, komponent z portem zostanie utworzony.
  ch05_9102

Procedura tworzenia części

W celu utworzenia części w diagramie wewnętrznej struktury

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Part].
  ch05_9103
 2. Kliknij klasę, w której port będzie się zawierał w [main window].
  ch05_9104
 3. Zostanie utworzony port
  ch05_9105

Procedura tworzenia łącznika.

W celu utworzenia łącznika w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Connector].
  ch05_9106
 2. Przeciągnij z jednej części na drugą w [main window].
  ch05_9107
 3. Aącznik pomiędzy dwoma częściami zostanie utworzony.
  ch05_9108

Procedura dostarczania interfejsów do klas.

W celu dostarczenia interfejsu do klasy w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij dwukrotnie klasę aby otworzyć okno podręczne.
  ch05_9109
 2. W oknie podręcznym wpisz "-@" oraz nazwę interfejsu, oddziel nazwy interfejsów znakiem ",".
  ch05_91010
 3. Następnie wciśnij klawisz [Enter]. Kilka interfejsów dostarczonych przez wybraną klasę zostanie utworzonych i posegregowanych automatycznie.
  ch05_9201

Procedura tworzenia interfejsu wymaganego (requiring interface) klasy.

W celu utworzenia interfesu wymaganego klasy,.

 1. Kliknij dwukrotnie klasę.
 2. W oknie podręcznym wpisz "-(" lub "–>", a następnie nazwy interfejsów, oddzielając je znakiem ",".
  ch05_9202
 3. A następnie wciśnij klawisz [Enter]. Kilka interfejsów wymaganych przez wybraną klasę zostanie utworzonych i posegregowanych automatycznie.
  ch05_9203

Interfejsy

Procedura tworzenia interfejsu

W celu utworzenia interfejsu wdiagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Interface].
  ch05_9204
 2. Kliknij w miejscu, gdzie interfejs zostanie utworzony w [main window].
  ch05_9205
 3. W oknie podręcznym wpisz nazwę interfejsu.
  ch05_9206
 4. Następnie wciśnij klawisz [Enter]. Procedura tworzenia interfejsu zostanie zakończona.
  ch05_9207

Procedura tworzenia relacji dostarczanej (providing relationship)

W celu utworzenia relacji dostarczanej diagramie wewnętrznej struktury ,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Realization]..
  ch05_9208
 2. Przeciągnij z elementu (Klasa, Część, Pakiet, Podsystem) i upuść na interfejsie w [main window].
  ch05_9209
 3. Połączenie pomiędz dwoma elementami zostanie utworzone.
  ch05_92010

Procedura tworzenia relacji wymaganej (requiring relationship)

W celu utworzenia relacji wymaganej w diagramie wewnętrznej struktury

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Dependency]..
  ch05_9301
 2. Przeciągnij z elementu (Klasa, Port, Część, Pakiet, Podsystem) i upuść na interfejsie w [main window].
  ch05_9302
 3. Wtedy interfejs wymagany zostanie utworzony.
  ch05_9303

Zależność

Procedura tworzenia zależności

W celu utworzenia zależności w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Dependency]..
  ch05_9304
 2. Przeciągnij i upuść pomiędzy elementami w [main window] w kierunku zależności.
  ch05_9305
 3. Zostanie utworzona zależność.
  ch05_9306

Realizacja

Procedura tworzenia realizacji

W celu utworzenia realizacji w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Composite Structure] -> [Realization].
  ch05_9307
 2. Przeciągnij i upuść pomiędzy elementami w [main window] w kierunku realizacji.
  ch05_9308
 3. Zostanie utworzona realizacja.
  ch05_9309

Kolaboracja

Semantyka

W celu zrozumienia mechanizmu używanego w projektowaniu, ważne jest aby widzieć tylko te instancje i związane z nimi kooperacje, które są związane z osiągnięciem celu lub celów, wyłowionych z większego systemu, którego są częścią. Takie statyczne podejście jest nazywane Kolaboracją.

Procedura tworzenia kolaboracji

W celu utworzenia kolaboracji w diagramie wewnętrznej struktury,

 1. Wybierz pakiet w [model explorer], kliknij prawym klawiszem myszy, wybierz [Add] -> [Collaboration] menu.
  ch05_93010ch05_9401
 2. Kolaboracja zostanie utworzona pod pakietem w [model explorer]. Wpisz nazwę kolaboracji.
  ch05_9402
 3. Przeciągnij kolaborację i upuść na [main window].
  ch05_9403
 4. Kolaboracja zostanie utworzona na diagramie.
  ch05_9404
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top