StarUML Rozdział 6. Konfiguracja StarUML

Rozdział ten opisuje parametry konfiguracyjne środowiska StarUML? .
Rozdział nie został jeszcze przetłumaczony.

  • General Configuration
  • Diagram Configuration
  • General View Configuration
  • Specific View Configuration

General Configuration

General Configuration is a group of the basic and general option items for the program. This category includes the [General], [Browser] and [Collection Editor] subcategories.

[General] Options

Option Item Default Description
Max. number of undo actions 30 Specifies the maximum number of actions for undo and redo. The range for numbers of maximum undo is 1~100.
Recent project files 10 Specifies the maximum number of project files to be kept under the recent project menu item. The range for recent project files is 1~20.
Create backup files True Specifies whether to create backup files when saving changes.
Open the New Project dialog box at startup True Specifies whether to open the new Project dialog box at startup.
URL of Help Document See description Specifies the address of online help of StarUML. The user don’t need to specify this by himself and it is modified by the release install program of product such as patch and update. The default address of online help is http://staruml.tigris.org/documentations/doc.html.

[Browser] Options

Option Item Default Description
Show stereotypes True Specifies whether to show the stereotype name for each element in the model explorer.

[Collection Editor] Options

Option Item Default Description
Show stereotypes True Specifies whether to show the stereotype name for each element in the collection editor.
Show visibility with icons True Specifies whether to show visibility for each element in the collection editor.
Show names only False Specifies whether to show the full expression or the name only for each element item in the collection editor (e.g. name or the full signature for an operation).

Diagram Configuration

Diagram Configuration is a group of the general option items related to diagrams. This category includes the [Diagram Size], [Grid] and [Interaction Diagram] subcategories.

[Diagram Size] Options

Option Item Default Description
Default diagram width 5000 Specifies the maximum diagram width. Adjust this value if the diagram area is not large enough. The range for default diagram width is 100~50000.
Default diagram height 5000 Specifies the maximum diagram height. Adjust this value if the diagram area is not large enough. The range for default diagram height is 1~5000.

[Grid] Options

Option Item Default Description
Grid width 4 Specifies the width of the grid used for editing diagram. The range for grid width is 1~20.
Grid height 4 Specifies the height of the grid used for editing diagrams. The range for grid height is 1~20.
Show grid True Specifies whether to show the grid in diagrams.

[Interaction Diagram] Options

Option Item Default Description
Message signature Hide Specifies how the messages/stimuli will be indicated in sequence or collaboration diagrams (hide, show type only, show name only, and show name and type).
Show sequence number True Specifies whether the message/stimulus sequence number is shown in sequence or collaboration diagrams.
Show Activation True Specifies whether to show activation by message/stimulus in sequence diagrams.

General View Configuration

General View Configuration is a group of the basic and general option items related to view elements. This category includes the [Default View Style] and [Default View Format] subcategories.

[Default View Style] Options

Option Item Default Description
Default fill color $00B9FFFF Specifies the default fill color for view elements (default is light yellow).
Default line color $00000080 Specifies the default line color for view elements (default is maroon).
Default font name Tahoma Specifies the default font face for view elements.
Default font size 8 Specifies the default font size for view elements. The range for default font size is 1~50.
Default font color $00000000 Specifies the default font color for view elements (default is black).

[Default View Format] Options

Option Item Default Description
Line style Rectilinear Specifies the Line Style for connection elements (either rectilinear or oblique).
Show stereotype text Specifies the default stereotype indication method (text, icon, or hide).
Show parent name False Specifies whether to show the name of the parent element that contains the model element represented by the view element.
Automatic resize False Specifies whether to automatically resize view elements.
Show compartment visibility True Specifies whether to show compartment visibility for view elements (e.g., attribute compartment, operation compartment, etc.).
Show compartment stereotype True Specifies whether to show compartment stereotype for view elements (e.g., attribute compartment, operation compartment, etc.).
Show operation signature True Specifies whether to show signature when expressing operation elements.
Show property False Specifies whether to show the property items (e.g. tagged values, changeability attribute, etc.) included in view elements.
Suppress attribute False Specifies whether to suppress the attributes for class type view elements.
Suppress operation False Specifies whether to suppress the operations for class type view elements.

Specific View Configuration

Specific View Configuration is a group of the option items related to specific views. This category includes the [UseCase View], [Actor View], [Enumeration View], [Interface View], [Artifact View], [Component View / Component Instance View] and [Node View / Node Instance View] subcategories.

[UseCase View] Option

Option Item Default Description
Show stereotype Text Specifies the default stereotype indication method for UseCase view elements (Text, Icon, None, Decoration or hide).
Suppress attribute True Specifies whether to suppress the attributes for UseCase view elements.
Suppress operation True Specifies whether to suppress the operations for UseCase view elements.

[Actor View] Options

Option Item Default Description
Show stereotype Text Specifies the default stereotype indication method for Actor view elements (Text, Icon, None, Decoration or hide).
Suppress attribute True Specifies whether to suppress the attributes for Actor view elements.
Suppress operation True Specifies whether to suppress the operations for Actor view elements.

[Enumeration View] Options

Option Item Default Description
Suppress literal False Specifies whether to suppress the literals for enumeration view elements.

[Interface View] Options

Option Item Default Description
Show stereotype Icon Specifies the default stereotype indication method for interface view elements (Text, Icon, None, Decoration or hide).
Suppress attribute True Specifies whether to suppress the attributes for interface view elements.
Suppress operation True Specifies whether to suppress the operations for interface view elements.

[Artifact View] Options

Option Item Default Description
Show stereotype Decoration Specifies the default stereotype indication method for artifact view elements (Text, Icon, None, Decoration or hide).
Suppress attribute True Specifies whether to suppress the attributes for interface view elements.
Suppress operation True Specifies whether to suppress the operations for interface view elements.

[Component View / ComponentInstance View] Options

Option Item Default Description
Show stereotype Text Specifies the default stereotype indication method for component and ComponentInstance view elements (Text, Icon, None, Decoration or hide)

[Node View / NodeInstance View] Options

Option Item Default Description
Show stereotype Text Specifies the default stereotype indication method for node and NodeInstance view elements (Text, Icon, None, Decoration or hide)
Podobne wpisy
StarUML zmienia się w White UML

Pamiętasz StartUML –> jedno z pierwszych w miarę dobrych narzędzi open source do modelowania. Ja pamiętam. Wraz kolegą przetłumaczyliśmy dokumentację więcej

StarUML 5.0 Przewodnik użytkownika

Copyright ? 2005 Minkyu Lee. Copyright ? 2005 Hyunsoo Kim. Copyright ? 2005 Jeongil Kim. Copyright ? 2005 Jangwoo Lee. więcej

StarUML Rozdział 1. Opis StarUML

Rozdział ten zawiera podstawowe informacje o StarUML. W rozdziale tym przeczytasz o: Co to jest StarUML Podstawowych cechach Wymagania sprzętowe więcej

StarUML Rozdział 2. Podstawowe Pojęcia

Ten rozdział przedstawia podstawowe pojęcia wymagane do efektywnego korzystania z StarUML?. Zostały w nim zawarte opisy modeli, widoków i diagramów, więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry