StarUML Rozdział 5.1. Modelowanie przy użyciu diagramu przypadków użycia

Następujące elementy są dostępne w diagramie przypadków użycia (Use-Case Diagram).

 • Aktor
 • PrzypadekUżycia
 • Powiązanie
 • Powiązanie Skierowane
 • Generalizacja
 • Zależność
 • Zawieranie się
 • Rozszerzenie
 • Granice Systemu
 • Pakiet

Aktor

Semantyka

Aktor definiuje logiczny zestaw ról, z których użytkownik jednostki może korzystać podczas pracy z jednostką. Aktor może korzystać z odrębnych ról z uwzględnieniem każdego PrzypadkuUżycia, z którym się komunikuje.

Procedury Tworzenia Aktora

W celu utworzenia Aktora, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [Actor] a potem miejsce, w którym Aktor ma zostać utworzony. Aktor jest przedstawiony w formie człowieka z kresek lub prostokąta z ikoną. Aby wyświetlić aktora w w widoku Decoration, wybierz [Format] -> [Stereotype Display] -> [Decoration] menu lub element [Decoration] z pola kombi [ch05_11] w pasku narzędzi.

ch05_1101

Procedury Tworzenia od razu Wielokrotnych PrzypadkówUżycia, które wykorzystuje Aktor

W celu utworzenia wielokrotnych PrzypadkówUżycia związanych z aktorem, należy użyć skrótu tworzenia składni aktora.

 1. At the Actor?s quick dialog, wpisz nazwę PrzypadkuUżycia po stringu "-()". Aby utworzyć wielokrotne PrzypadkiUżycia, wpisz w je tym samym miejscu ale oddziel znakiem ",".
  ch05_1102
 2. Naciśnij [Enter]. Kilka PrzypadkówUżycia powiązanych z aktorem zostanie utworzonych i uporządkowanych pionowo.
  ch05_1103

PrzypadekUżycia

Semantyka

PrzypadekUżycia jest stosowany do definiowania zachowania systemu lub innej semantycznej jednostki bez odkrywania wewnętrznej struktury jednostki. Każdy PrzypadekUżycia specyfikuje sekwencję akcji, włącznie z wariantami, które jednostka może wykonać, współdziałając z aktorami jednostki.

Procedury Tworzenia PrzypadkuUżycia

W celu utworzenia PrzypadkuUżycia, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] a potem położenie PrzypadkuUżycia w [main window].

PrzypadekUżycia jest przedstawiony w postaciach: textual, decoration, ikony. Aby zmienić wygląd PrzypadkuUżycia, wybierz [Format] -> [Stereotype Display] lub pole kombi [ch05_1104 ].

ch05_1105

Procedury Dodawania Rozszerzeń

Do PunktuRozszerzenia odwołują się: jeden lub zbiór lokacji w PrzypadkuUżycia, w którym jest możliwość rozszerzenia.

ch05_1106
Aby edytować PunktRozszerzenia PrzypadkuUżycia, kliknij wyskakujące menu [Collection Editor…] lub przycisk ch05_1107 w zbiorze własności [ExtensionPoints].

ch05_1108

Procedury Wpisywania Specyfikacji PrzypadkuUżycia

W celu wpisania podstawowego lub alternatywnego opisu właściwości PrzypadkuUżycia, wybierz menu [Tagged Values…] lub naciśnij [Ctrl+F7]. W zaznaczonym edytorze wartości, wybierz [UseCaseSpecification] i wpisz właściwości.

ch05_1109

Procedury Tworzenia Aktora z PrzypadkuUżycia

W celu stworzenia wielokrotnych Aktorów związanych z PrzypadkiemUżycia, użyj składni tworzenia skrótów.

 1. Kliknij dwukrotnie PrzypadekUżycia, lub wybierz PrzypadekUżycia i wciśnij [Enter]. W oknie podręcznym, wpisz nazwę Aktora po stringu "()-" oraz oddziel nazwy Aktora używając znaku ",".
  ch05_12
 2. Potem naciśnij klawisz [Enter]. Kilku Aktorów powiązanych z PrzypadkiemUżycia zostanie utworzonych oraz posegregowanych pionowo.
  ch05_1201

Powiązanie / Powiązanie Skierowane

Semantyka

Powiązanie jest połączeniem dokładnie dwóch klasyfikatorów (włączając powiązanie klasyfikatora z nim samym).

Procedury Tworzenia Powiązania

Aby utworzyć powiązanie, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [Association], przeciągnij z pierwszego elementu i upuść na drugim elemencie w [main window].

ch05_1202

Procedury Tworzenia Powiązania Skierowanego

Procedura jest taka sama jak w przypadku Powiązania, przeciągnij i upuść w kierunku strzałki.

ch05_1203

Lub utwórz Powiązanie, kliknij koniec powiązania po stronie aktora. W oknie podręcznym, odznacz "navigable", Powiązanie stanie się Skierowane.

ch05_1204

Procedury Tworzenia Elementów Połączonych z Powiązaniem/Powiązaniem Skierowanym

W celu utworzenia elementu połączonego z bieżącym elementem, użyj składni tworzenia skrótów.

 1. Kliknij dwukrotnie element i wpisz nazwy elementów powiązanych po "–" lub "->" w oknie podręcznym. Oddziel nazwy elementów używając znaku ",".
  ch05_1205
 2. Naciśnij [Enter], kilka elementów powiązanych z wybranym elementem zostanie stworzonych i posegregowanych automatycznie.
  ch05_1206

Generalizacja

Semantyka

Generalizacja jest taksonomicznym powiązaniem między elementem bardziej ogólnym (rodzicem) a elementem szczegółowym (dzieckiem), który jest w pełni zgodny z pierwszym elementem i dostarcza dodatkowych informacji.

Procedury Tworzenia Generalizacji

W celu stworzenia generalizacji, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] ->[Generalization], przeciągnij z elementu dziecka i upuść na elemencie rodzicielskim w [main window].

ch05_1207

Procedury Tworzenia Wielokrotnych Aktorów-potomków, które Dziedziczą po Aktorze

Aby stworzyć wielokrotne elementy dziedziczące po innym elemencie,

 1. Zacznij od "<=" jak widać w oknie podręcznym, zostaną utworzone wielokrotne elementy dziedziczące po wybranym elemencie.
  ch05_1208
 2. Elementy dziecko zostaną stworzone poniżej wybranego elementu oraz zostaną posegregowane automatycznie.
  ch05_1209

Jeśli chcesz stworzyć wielokrotne elementy rodzic naraz, wpisz w oknie podręcznym "=>" zamiast "<=".

Zależność

Semantyka

Zależność jest rodzajem powiązania, które znaczy, że element lub grupa elementów, pełni rolę klienta zależnego od innego elementu lub grupy elementów, które pełnią rolę dostawcy. Jest to słabe powiązanie symbolizujące to, że jeśli dostawca zostanie zmieniony, wpłynie to na klienta. Jest to powiązanie jednokierunkowe.

Procedury Tworzenia Zależności

W celu utworzenia zależności, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [Dependency], przeciągnij element i upuść na innym elemencie.

Procedury Tworzenia Innych PrzypadkówUżycia Zależnych od Bieżącego PrzypadkuUżycia

Zacznij od "–>" w oknie podręcznym (jak przedstawiono poniżej).

ch05_13

Relacja zależności zostanie stworzona pomiędzy dwoma elementami.

ch05_1301

Zawieranie się

Semantyka

Relacja zawierania się definiuje sytuację, w której PrzypadekUżycia zawiera zachowanie zdefiniowane w innym PrzypadkuUżycia.

Procedury Tworzenia Zawierania się

Aby utworzyć powiązanie zawierania się, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [Include], przeciągnij z element including i upuść na element included w [main window].

ch05_1302

Procedury Tworzenia PrzypadkuUżycia Zawierającego się w Bieżącym PrzypadkuUżycia

Zacznij od "-i>" w oknie podręcznym.

ch05_1303

Powiązanie zawierające się zostanie stworzone pomiędzy dwoma elementami.

ch05_1304

Rozszerzenie

Semantyka

Rozszerzone powiązanie oznacza, że wystąpienia PrzypadkówUżycia mogą być wyrażane przy pomocy dodatkowych zachowań zdefiniowanych w rozszerzającym PrzypadkuUżycia.

Procedury Tworzenia Rozszerzeń

W celu stworzenia rozszerzenia, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [Extend], przeciągnij z elementu rozszerzającego i upuść na elemencie rozszerzonym w [main window].

ch05_1305

Procedury Tworzenia Innych PrzypadkówUżycia Rozszerzających Bieżący PrzypadekUżycia

Rozpocznij od "<e-" w oknie podręcznym.

ch05_1306

Powiązanie rozszerzające zostanie utworzone między dwoma elementami.

ch05_1307

Granice Systemu

Procedury Tworzenia Granic Systemu

Aby utworzyć granicę systemu, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [System Boundary], przeciągnij od początkowego punktu granicy do punktu po prawej na dole (koniec granicy).

ch05_1308

Pakiet

Semantyka

Pakiet jest zgrupowaniem elementów modelu. Pakiety mogą zostać zagnieżdżone w innych pakietach. Pakiet może zawierać podległe pakiety oraz inne elementy modelu. Wszystkie rodzaje elementów modelu UML mogą być organizowane jako pakiety.

Procedury Tworzenia Pakietów

W celu stworzenia pakietu, kliknij [Toolbox] -> [UseCase] -> [Package] a potem miejsce, w którym pakiet ma zostać utworzony w [main window].

ch05_1309

Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top