StarUML Rozdział 2. Podstawowe Pojęcia

Ten rozdział przedstawia podstawowe pojęcia wymagane do efektywnego korzystania z StarUML?. Zostały w nim zawarte opisy modeli, widoków i diagramów, projektów, jednostek, podejść, struktur, fragmentów modeli oraz ich różnic i profili UML.

 • Model, Widok i Diagram
 • Projekty oraz Jednostki
 • Moduł

Model, Widok i Diagram

StarUML? tworzy przejrzysty pojęciowy podział pomiędzy modelami, widoki oraz diagramami.Model jest elementem zawierającym informacje dla modeli oprogramowania. Widokjest wizualnym wyrażeniem informacji zawartych w modelu, Diagram jest zbiorem widokiem elementów, które reprezentują konkretne projektowe pomysły użytkownika.

Projekt i Jednostka

Projekt

Projekt jest podstawową jednostką zarządzającą w StarUML?. Projekt może zarządzać jednym lub wieloma modelami oprogramowania. Jest on pakietem na najwyższym szczeblu i istnieje zawsze w każdym modelu oprogramowania. Generalnie, jeden projekt jest zapisywany w jednym pliku.

Struktura Projektu

Projekt zawiera i zarządza następującymi pod-elementami.

Sub-Elementy Projektu Opis
Model Element zarządzający jednym modelem oprogramowania.
Podsystem Element zarządzający modelami, które wyrażają jeden podsystem.
Pakiet Najbardziej powszechny element dla elementów zarządzających.

Plik Projektu

Pliki projektu są zapisywane w formacie XML z rozszerzeniem ?.UML?. Wszystkie modele, widoki widokii diagramy stworzone w StarUML? są zapisywane w jednym pliku projektu.Projekt może być także podzielony i zapisany w wieloczęściowych jednostkach. Plik projektu zawiera następujące informacje.

 • Profile UML użyte w danym projekcie
 • Pliki jednostek, do których odwołuje się projekt
 • Informacje dla wszystkich modeli zawartych w projekcie
 • Informacje dla wszystkich diagramów i widoki zawartych w projekcie

Jednostki

Projekt jest generalnie zapisywany w jednym pliku, ale są przypadki gdy jeden projekt musi być zapisany w wielu mniejszych plikach, żeby kilku deweloperów mogło pracować razem nad projektem. W takim przypadku, projektem można zarządzać jak wieloczęściowymi jednostkami. Jednostka może mieć strukturę hierarchiczną; może zawierać wiele pod-jednostek. Jednostki mogą być zapisywane jako pliki .UML oraz odwołują się do nich pliki projektu (.UML) lub inne pliki jednostek (.UNT).

Struktura Jednostki

Jedynie elementy: pakiet, podsystem oraz model mogą stanowić jedną jednostkę. Wszystkie te elementy są zapisywane w odpowiednich plikach jednostki (.UNT).

Hierarchiczna Struktura Jednostki

Tak jak projekt może zarządzać wieloma jednostkami, tak i jednostka może zarządzać wieloma pod-jednostkami. Skoro rodzicielska jednostka ma odwołanie do potomnych jednostek, to wszystkie jednostki mają hierarchiczną strukturę.

Fragmenty Modeli

Fragment modelu jest częścią projektu zapisaną w osobnym pliku. Tylko obiekty: model, podsystem lub pakiet mogą stanowić fragment modelu. Pliki fragmentu modelu są zapisywane z rozszerzeniem ?.MFG?. Pliki fragmentu modelu mogą zostać z łatwością zawarte w każdym projekcie w każdej chwili. Fragmenty modelu zasadniczo różnią się od jednostek zawartych w projekcie, one łączą się całkowicie z resztą projektu.

Moduł

Moduł

Moduł jest pakietem dostarczającym nowe funkcje oraz cechy rozszerzające możliwości StarUML?. Moduł może zostać stworzony jako kombinacja kilku rozszerzających elementów.

Moduł StarUML? dostarcza następujące funkcje.

 • Rozwijane główne menu lub menu pojawiające się.
 • Dodanie nowego podejścia
 • Dodanie nowego profilu
 • Dodanie nowego elementu poprzez stereotyp lub rozszerzenie notacji
 • Implementacja nowej funkcji (poprzez Serwer COM lub prosty plik skryptu)
 • Integracja z innymi aplikacjami
 • Inne dodane funkcje

Podejścia

Istnieją niezliczone metodologie dla tworzenia oprogramowania, i każda firma lub organizacja posiada własną, lub używa istniejącej wcześniej, lecz zmodyfikowanej na potrzeby deweloperów lub projektów. Zakres aplikacji, język programowania, oraz platforma także różnią się dla każdego wytworzonego oprogramowania. W rezultacie, wiele elementów musi być konfigurowane w początkowej fazie modelowania oprogramowania. StarUML? dostarcza koncepcję podejścia do ułatwienia konfigurowania.

Struktura Podejścia

Podejście składa się z następujących zagadnień.

Komponenty Podejścia Opis
Struktura Projektu Określa podstawową strukturę projektu. Podstawowa struktura może być zaprojektowana z elementami pakietów, podsystemów oraz modeli. Można także ustawić domyślny układ diagramu.
Import Profili Automatycznie dołącza domyślne profile UML w projekcie.
Import Struktur Automatycznie wczytuje i dołącza domyślne struktury w projekcie.
Import Fragmentów Modeli Automatycznie wczytuje i dołącza domyślne fragmenty modeli w projekcie.

Struktury

Struktury w StarUML? nawiązują do modeli oprogramowania, które wyrażają biblioteki lub struktury aplikacji jak MFC, VCL, oraz JFC. Uwzględnianie oraz używanie struktur w projekcie znacznie ułatwia użytkownikowi modelowanie oprogramowania, które jest zależne od konkretnej klasowej biblioteki lub struktury aplikacji.

Budowa Struktury

Struktura składa się z jednego pliku struktury (.FRW) i z jednego lub kilku plików jednostki (.UNT).

Składnik Opis
Plik Struktury (.FRW) Pliki struktur zawierają informacje dla zawartych jednostek i dla użytych profili UML.
Plik Jednostki (.UNT) Pliki jednostek zawierają model.

Profil UML

UML (Unified Modeling Language – Zunifikowany Język Modelowania) jest tak ogólny, że może być użyty do wyrażania dowolnych pomysłów lub koncepcji. To może być także Aoródłem jego słabości, ponieważ koncepcje konkretnych dziedzin nie mogą być wyrażone w drobnych szczegółach. W celu pokonania tych słabości, StarUML? dostarcza profile UML, które rozszerzają możliwości UML. StarUML? wspiera rozwój UML poprzez bezpośrednie dostosowywanie koncepcji w profilach UML.

Zastosowanie Profili UML

Profile UML mogą być użyte w następujących celach. OMG (Object Management Group – Grupa Zarządzania Obiektami) określa także standardy profili UML dla konkretnych celów.

 • Profile dla konkretnych języków programowania (C/C++, Java, C#, Python, itd.)
 • Profile dla konkretnych metodologii tworzenia oprogramowania (RUP, Catalysis, UML Components, itd.)
 • Profile dla konkretnych dziedzin (EAI, CRM, SCM, ERP, itd.)

Dodatki Modułu

Jeśli zainstalujesz dodatki tworzone przez użytkowników lub rozprowadzane przez firmy trzecie, możesz używać rozszerzenia funkcji w StarUML?. W celu zainstalowania nowych modułów, skomplikowane uwierzytelnienie nie jest potrzebne. Wystarczy skopiować pliki składające się z modułów do podkatalogu <katalog_instalacyjny>modules.

Dodatki Modułu w StarUML?

StarUML? zawiera następujące modułu:

 • StarUML? zasadniczo dostarcza standardowy profil UML, kilka podejść oraz standardowy moduł umożliwiający transformację pomiędzy diagramem sekwecji a diagramem komunikacji.
 • Dostarcza moduł Generatora, który pozwala generować dokumenty oraz kod.
 • Dostarcza moduł Javy wspomagający profil Java, J2SE/J2EE Framework, generator kodu, inżynierię wsteczną.
 • Dostarcza moduł C++ wspomagający profil C++, MFC Framework, generator kodu, inżynierię wsteczną.
 • Dostarcza moduł C# wspomagający profil C#, .NET BCL framework, generator kodu, inżynierię wsteczną.
 • Dostarcza moduł XMI wspomagający import i export XMI dla wymiany modeli.
 • Dostarcza moduł Rose odczytujący pliki Rational Rose.
 • Dostarcza moduł Pattern wspomagający projektowanie wzorców.
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top