StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli.

  • Weryfikacja Modelu
  • Reguły Dobrego Formułowania

Weryfikacja Modelu

Użytkownicy mogą popełniać dużo błędów podczas modelowania oprogramowania. Takie błędy mogą być groAone jeśli nie zostaną poprawione przed końcowym etapem programowania. W celu zapobiegania temu problemowi, StarUML? pozwala na weryfikację modelu oprogramowania poprzez stosowanie podstawowych przepisów UML.

Procedura Weryfikacji Modelu:

  1. Wybierz [Model] -> [Verify Model?] menu.
  2. W oknie Weryfikacji Modelu kliknij przycisk [Verify].

    ch09h1

  3. Gdy weryfikacja zostanie zakończona sekcja [Messages] wyświetla nazwy elementów, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji, oraz z dlaczego. Kliknij dwukrotnie na wiadomość aby zobaczyć szczegóły.

Reguły Dobrego Formułowania

Do weryfikacji modelu zdefiniowano trzydzieści osiem reguł. Te definicje są głównie przebudowane na podstawie Reguł Dobrego Formułowania w specyfikacji UML.

Lista Przepisów Weryfikacji Modelu

Lp. Zawartość Przepisów Elementy Zaaplikowane
1

Końce Powiązania w obrębie Powiązania muszą posiadać unikalne nazwy.

Powiązanie
2

Dwie lub więcej Agregacji lub Złożonych końców Powiązań nie może istnieć w obrębie Powiązania.

Powiązanie
3

Parametry muszą posiadać unikalne nazwy.

Cecha Behavioralna
4

Atrybuty o tych samych nazwach nie mogą istnieć w jednym Klasyfikatorze.

Klasyfikator
5

Końce Powiązania po drugiej stronie muszą posiadać unikalne nazwy.

Klasyfikator
6

Atrybut nie może posiadać takiej samej nazwy jak Powiązanie po drugiej stronie, albo jak elementy zawarte w Klasyfikatorze.

Klasyfikator
7

AssociationEnd on the other side cannot have the same name as elements included in Classifier or its Attribute name.

Klasyfikator
8

Root element cannot have elements that are more generalized than itself.

Element Generalizacyjny
9

Leaf element cannot have elements that are more specialized than itself.

Element Generalizacyjny
10

Looped inheritance structure is not allowed.

Element Generalizacyjny
11

All features of interfaces must be public.

Interfejs
12

ComponentInstance must accurately assign a component as its origin.

Instancja Komponentów
13

NodeInstance must accurately assign a node as its origin.

Instancja Węzła
14

AssociationEndRole must be connected with ClassifierRole.

Rola Końca Asocjacji
15

Rola Klasyfikatora nie może mieć własnych cech.

Rola Klasyfikatora
16

Rola Klasyfikatora nie może stać się Rolą Klasyfikatora dla innej Roli Klasyfikatora.

Rola Klasyfikatora
17

Sender and receiver of a message must participate in the collaboration that constitutes the interaction context.

Wiadomość
18

Actor can only have associations that are connected to UseCase, Class or Subsystem.

Aktor
19

CompositeState can have a maximum of one initial state only.

CompositeState
20

CompositeState can have a maximum of one deep history only.

CompositeState
21

CompositeState can have a maximum of one shallow history only.

CompositeState
22

Concurrent composite state must contain a minimum of two composite states.

CompositeState
23

Concurrent state can only have composite state as its sub state.

CompositeState
24

Final state cannot have outgoing transition.

FinalState
25

Initial state can have a maximum of one outgoing transition and cannot have incoming transition.

PseudoStan
26

History state can have a maximum of one outgoing transition.

PseudoStan
27

Junction vertex must have a minimum of one incoming transition and one outgoing transition each.

PseudoStan
28

Choice vertex must have a minimum of one incoming transition and one outgoing transition each.

PseudoStan
29

StateMachine może być zintegrowany albo z Klasyfikatorem lub z Cechą Behawioralną.

StateMachine
30

Stan główny musi być zawsze stanem złożonym.

StateMachine
31

A?aden stan nie może zawierać stanu głównego.

StateMachine
32

Stan główny nie może mieć wychodzących przejść.

StateMachine
33

>SubmachineStates nie może posiadać zbieżności.

SubmachineState
34

Przejście, które wskazuje PseudoStan nie może posiadać Wyzwalacza.

Przejście
35

GrafAktywności może wyrażać dynamiczne zachowanie Pakietu, Klasyfikatora lub CechyBehawioralnej.

GrafAktywności
36

StanAkcji nie może mieć wewnętrznej akcji przejścia, wyjścia lub wykonywać akcji.

StanAkcji
37

Outgoing transition of ActionState cannot have trigger event.

StanAkcji
38

Stan PodAktywności musi być połączony z GrafemAktywności.

Stan PodAktywności
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

StarUML Rozdział 7. Zarządzanie modułami

W tym rozdziale dowiesz się jak zarządzać modułami. Między innymi jak instalować moduły, komponenty modułu oraz jak kasować moduły. Instalowanie więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top