Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji

To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych.

Celem tego działania jest:

  • określenie obszarów, które będą modelowane,

  • ustalenie zakresu prac w bieżącej i przyszłych iteracjach,

  • określenie wartości jakich spodziewa się po modelowaniu zlecający wykonanie modeli procesów biznesowych

Działania

Czynność ta rozpoczyna się od oceny organizacji pod kątem wyboru procesów, które podlegać będą modelowaniu. Podczas dokonywania oceny, może być konieczne, aby zacząć budować wykaz powszechnie stosowanych terminów i definicji, które będą ujęte w Słowniku Biznesu. Może być także konieczne uwzględnienie architektury biznesu i udokumentowanie jej w dokumencie: Opis Organizacji. Natomiast wszystkie reguły biznesowe odkryte podczas tych czynności muszą być ujęte w odpowiednio w dokumencie Opis Organizacji lub dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych.
W czasie szacowania potrzeb organizacji jest istotne, aby wyznaczyć jasne, realistyczne cele modelowania biznesu w celu określenia właściwego zakresu czynności modelowania biznesu, które mają być wykonane. Istotnym jest aby w tym zakresie osiągnąć porozumienie pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

W czasie szacowania potrzeb organizacji potrzeba by poznać w miarę możliwości specyfikę działania organizacji oraz jej strukturę tak by móc oszacować zakres prac i produktów jakie zostaną wykonane w każdej iteracji.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie

Podobne wpisy

  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
  • Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji. Celem tego działania jest: identyfikacja procesów biznesowych oraz […]
  • Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych. Celem tego działania jest: identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, […]
  • Impact mapping (mapowanie wpływu) W swojej praktyce wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, w której wprowadzana zmiana była realizowana zgodnie z maksymą Króla Juliana "Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez […]
  • Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum. "Retrospekcja sprintu pozwala […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry