Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji

To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych.

Celem tego działania jest:

  • określenie obszarów, które będą modelowane,

  • ustalenie zakresu prac w bieżącej i przyszłych iteracjach,

  • określenie wartości jakich spodziewa się po modelowaniu zlecający wykonanie modeli procesów biznesowych

Działania

Czynność ta rozpoczyna się od oceny organizacji pod kątem wyboru procesów, które podlegać będą modelowaniu. Podczas dokonywania oceny, może być konieczne, aby zacząć budować wykaz powszechnie stosowanych terminów i definicji, które będą ujęte w Słowniku Biznesu. Może być także konieczne uwzględnienie architektury biznesu i udokumentowanie jej w dokumencie: Opis Organizacji. Natomiast wszystkie reguły biznesowe odkryte podczas tych czynności muszą być ujęte w odpowiednio w dokumencie Opis Organizacji lub dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych.
W czasie szacowania potrzeb organizacji jest istotne, aby wyznaczyć jasne, realistyczne cele modelowania biznesu w celu określenia właściwego zakresu czynności modelowania biznesu, które mają być wykonane. Istotnym jest aby w tym zakresie osiągnąć porozumienie pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

W czasie szacowania potrzeb organizacji potrzeba by poznać w miarę możliwości specyfikę działania organizacji oraz jej strukturę tak by móc oszacować zakres prac i produktów jakie zostaną wykonane w każdej iteracji.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli więcej

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry