Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych

Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji.

Celem tego działania jest:

  • identyfikacja procesów biznesowych oraz tych elementów organizacji, które biorą udział w zidentyfikowanych procesów

  • hierarchizacja procesów pod kontem  decyzji, które procesy trzeba  opisać bardziej szczegółowo

Działania
Celem tej czynności nie jest szczegółowe opisanie całość organizacji tylko dostatecznej takiej ilości informacji, która umożliwi zespołowi określenie, na których częściach organizacji trzeba się skupić w pozostałej części projektu lub iteracji. Chodzi oto by nie modelować nieistotnych z punktu widzenia zlecającego model i zakresu iteracji części organizacji.
Czynności wykonywane w trakcie identyfikacji procesów biznesowych stanowią podstawę do opisu biznesowych przypadków użycia. Warto na tym etapie wstępnie wytypować byty biznesowe i pracowników biznesowych, którzy uczestniczą w tych procesach. Identyfikacja tych elementów pozwala na wytypowanie czynności, jakie są wykonywane w organizacji a to stanowi wstęp do budowy  Modelu Biznesowych Przypadków Użycia, który zostanie uzupełniany Aktorami Biznesowymi i Biznesowymi Przypadkami Użycia, które powinny być  uszczegółowione tylko na tyle, aby zrozumieć ich znaczenie i uporządkować je.

Po określeniu modelu biznesowych przypadków użycia należy zdecydować wraz z interesariuszami, które i w jakiej kolejności biznesowe przypadki użycia muszą być dokładniej opisane.

Należy pamiętać, że wszelkie zasady, koncepcje, a także definicje odkryte podczas dokonywania tych czynności muszą być ujęte w Słowniku Biznesu. Jeśli jest to konieczne należy poprawić dokument w którym znajduje się opis organizacji.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli więcej

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry