Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych.

Celem tego działania jest:

  • identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, w jaki sposób biznesowe przypadki użycia będą wykonywane przez pracowników biznesowych i byty biznesowe,

  • dostarczenie szczegółów o  bytach biznesowych, pracownikach biznesowych, zdarzeniach biznesowych,

  • sprawdzenie, czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z wizją biznesu interesariuszy

Działania

W trakcie tej czynności trzeba dokładnie przeanalizować każdy biznesowy przypadek użycia i zastanowić się jakie byty biznesowe są potrzebne aby zrealizować scenariusz biznesowy, który jest reprezentowany przez dany biznesowy przypadek użycia. Należy określi także jakie produkty są potrzebne lub jakie warunki muszą być spełnione na początku scenariusza, aby mógł się on zacząć. Trzeba określić także co jest produktem końcowym scenariusza. W trakcie tej czynności należy spisać scenariusz słownie  a następnie przedstawić go na odpowiednich diagramach, które stanowić  będą realizację biznesowych przypadków użycia.

Wszystkie etapy, składające się na scenariusz procesu biznesowego, należy opisać w dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych. Należy pamiętać, że wszelkie zasady, koncepcje, a także definicje odkryte podczas dokonywania tych czynności muszą być ujęte w Słowniku Biznesu. Jeśli jest to konieczne należy poprawić dokument Opis Organizacji.

Po zbudowaniu modeli należy przedstawić interesariuszom do weryfikacji celem sprawdzenia,  czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z ich wizją biznesu.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli więcej

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry