Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych.

Celem tego działania jest:

  • identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, w jaki sposób biznesowe przypadki użycia będą wykonywane przez pracowników biznesowych i byty biznesowe,

  • dostarczenie szczegółów o  bytach biznesowych, pracownikach biznesowych, zdarzeniach biznesowych,

  • sprawdzenie, czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z wizją biznesu interesariuszy

Działania

W trakcie tej czynności trzeba dokładnie przeanalizować każdy biznesowy przypadek użycia i zastanowić się jakie byty biznesowe są potrzebne aby zrealizować scenariusz biznesowy, który jest reprezentowany przez dany biznesowy przypadek użycia. Należy określi także jakie produkty są potrzebne lub jakie warunki muszą być spełnione na początku scenariusza, aby mógł się on zacząć. Trzeba określić także co jest produktem końcowym scenariusza. W trakcie tej czynności należy spisać scenariusz słownie  a następnie przedstawić go na odpowiednich diagramach, które stanowić  będą realizację biznesowych przypadków użycia.

Wszystkie etapy, składające się na scenariusz procesu biznesowego, należy opisać w dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych. Należy pamiętać, że wszelkie zasady, koncepcje, a także definicje odkryte podczas dokonywania tych czynności muszą być ujęte w Słowniku Biznesu. Jeśli jest to konieczne należy poprawić dokument Opis Organizacji.

Po zbudowaniu modeli należy przedstawić interesariuszom do weryfikacji celem sprawdzenia,  czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z ich wizją biznesu.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie

Podobne wpisy

  • Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji Krok 2 - Identyfikacja […]
  • Krok 1 – Szacowanie potrzeb organizacji To działanie polega na ustalaniu celów modelowania procesów biznesowych. Celem tego działania jest: określenie obszarów, które będą modelowane, ustalenie zakresu prac w […]
  • Krok 2 – Identyfikacja procesów biznesowych Działanie to polega na identyfikacji procesów biznesowych znajdujących się w modelowanym obszarze organizacji. Celem tego działania jest: identyfikacja procesów biznesowych oraz […]
  • Impact mapping (mapowanie wpływu) W swojej praktyce wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, w której wprowadzana zmiana była realizowana zgodnie z maksymą Króla Juliana "Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez […]
  • Sprint Retrospective – Retrospekcja Sprintu Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem pozwalającym na uzyskanie informacji zwrotnej na temat kondycji procesu scrum. "Retrospekcja sprintu pozwala […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry