Krok 3 – Uszczegółowienie procesu biznesowego

To działanie polega na uszczegółowieniu wybranych procesów biznesowych.

Celem tego działania jest:

  • identyfikacja wszystkie ról, produktów, zdarzeń w organizacji, a także opisanie, w jaki sposób biznesowe przypadki użycia będą wykonywane przez pracowników biznesowych i byty biznesowe,

  • dostarczenie szczegółów o  bytach biznesowych, pracownikach biznesowych, zdarzeniach biznesowych,

  • sprawdzenie, czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z wizją biznesu interesariuszy

Działania

W trakcie tej czynności trzeba dokładnie przeanalizować każdy biznesowy przypadek użycia i zastanowić się jakie byty biznesowe są potrzebne aby zrealizować scenariusz biznesowy, który jest reprezentowany przez dany biznesowy przypadek użycia. Należy określi także jakie produkty są potrzebne lub jakie warunki muszą być spełnione na początku scenariusza, aby mógł się on zacząć. Trzeba określić także co jest produktem końcowym scenariusza. W trakcie tej czynności należy spisać scenariusz słownie  a następnie przedstawić go na odpowiednich diagramach, które stanowić  będą realizację biznesowych przypadków użycia.

Wszystkie etapy, składające się na scenariusz procesu biznesowego, należy opisać w dokumencie Scenariusze Procesów Biznesowych. Należy pamiętać, że wszelkie zasady, koncepcje, a także definicje odkryte podczas dokonywania tych czynności muszą być ujęte w Słowniku Biznesu. Jeśli jest to konieczne należy poprawić dokument Opis Organizacji.

Po zbudowaniu modeli należy przedstawić interesariuszom do weryfikacji celem sprawdzenia,  czy wyniki modelowania biznesu są zgodne z ich wizją biznesu.

Pozostałe kroki to:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,Agile,zwinne modelowanie
Podobne wpisy
Software Project Management GigaCon

Trzecia edycja konferencji Software Project Management GigaCon (25-26 września) to kolejna okazja na wymianę w szerszym gronie zagadnień związanych z więcej

XP + Prince2 = XPrince

Medotyka XPrince powstała z połaczenia metodyk Extreme Programming (XP) z Prince2 została opracowana w Poznaniu. Łączy w sobie najlepsze cechy więcej

UML w modelowaniu biznesowym dla nieinformatyków

Początek kwietnia dla mnie to ciekawie spędzony czas we Wrocławiu. Przez dwa dni (03-04 kwietnia) prowadziłem szkolenie z analizy i więcej

Coaching z inżynierii oprogramowania czyli sesje jednoosobowe

Jednym z ciekawszych wyzwań dla mnie jako trenera są sesje jednoosobowe. Specyfika takich spotkań polega na tym, że pomoc i więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top