Przypadek użycia i działanie aktorów w tym samym czasie

Co zrobić w sytuacji gdy do wykonania danej funkcji, opisanej przez przypadek użycia, potrzeba w tym samym momencie więcej niż jednego aktora? Czy można pokazać to na diagramie przypadków użycia? Otóż nie.

Diagram przypadków użycia nie definiuje nam tego kto w jakiej sytuacji, w jakim momencie korzysta z danej funkcji. Relacja aktor – przypadek użycia mówi jedynie o tym kto korzysta z funkcjonalności dostarczanej przez dany PU. W sytuacji gdy do realizacji fragmentu bądź całego scenariusza potrzeba dwóch aktorów to na diagramie PU wskazujemy na działanie obu aktorów poprzez asocjację.

image

Natomiast ich jednoczesne działanie procentujemy na diagramie aktywności zaznaczmy stosując tory (partycje)  pionowe i poziome.

image

Dzięki zastosowaniu partycji pionowych i poziomych i zmapowaniu ich na aktorów można wskazać na te fragmenty scenariusza, które są realizowane przez obu aktorów równocześnie. Technika ta może być przydatna zarówno przy modelowaniu procesów biznesowych jak i projektowaniu systemów informatycznych.

Technorati Tagi: przypadki użycia,diagram aktywności,uml,modelowanie,modelowanie procesów biznesowych,projektowanie systemów informatycznych
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

3 komentarze dla “Przypadek użycia i działanie aktorów w tym samym czasie”

  1. A co w przypadku gdy system musi się odwołać na rzecz drugiego aktora(systemu zewnętrznego) aby zrealizować funkcjonalnosc dostarczającą wartość aktorowi pierwszemu?

  2. Taką sytuację można przedstawić na trzy sposoby.
    1. Notka z opisem sytuacji
    2. Opis w aktywności
    3. dekompozycja aktywności by pokazać zależności na niższym poziomie abstrakcji.

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top