Moje ulubione perspektywy w architekturze korporacyjnej

Na moich stronach przedstawiłem szereg perspektyw Archimate (https://wolski.pro/archimate-2-0/perspektywy/). Użycie ich wszystkich w danej organizacji jest oczywistym nieporozumieniem. Niejednokrotnie pisałem o tym, że w każdym projekcie należy wybrać kilka diagramów za pomocą których, zostanie opisany system. W przypadku Archimate – naczelnego języka do opisu architektury korporacyjnej, takie perspektywy (diagramy) należy wybrać również. Dziś postanowiłem podzielić się moimi ulubionymi perspektywami jakimi opisuję artefakty związane z architekturą korporacyjną. Zaprezentowane modele są modelami o niskim poziomie złożoności, gdyż ich celem jest prezentacja typu perspektywy.

Perspektywa biznesowa

archimate_perspektywa_procesu_biznesowego

Perspektywa biznesowa prezentuje procesy biznesowe na wysokim poziomie abstrakcji. Wykorzystuję ją do pokazania relacji pomiędzy jednym lub więcej procesami biznesowymi oraz ich otoczeniem. Głównym celem tego działania jest przedstawienie: okazjonalnych/tymczasowych relacji pomiędzy podstawowymi procesami biznesowymi w organizacji, powiązania pomiędzy procesami biznesowymi i funkcjami biznesowymi oraz wykorzystania współdzielonych danych. Bardzo często (choć nie zawsze) udaje się procesy połączyć w sekwencję.

archimate_perspektywa_procesu_biznesowego2

 

Perspektywa systemów informatycznych

archimate_perspektywa_aplikacji

Diagram ten prezentuje usługi aplikacyjne oferowane przez poszczególne komponenty/systemy. Diagram tego typu jest przydatny w procesie wysokopoziomowego projektowania zachowania aplikacji oraz identyfikacji, czy jakaś funkcjonalność nie jest dublowana przez różne aplikacje.Dość często staram się pokazać na takim diagramie systemowe obiekty danych.

Perspektywa technologiczna

archimate_perspektywa_technologiczna

Perspektywa technologiczna coraz częściej zyskuje na popularności – o ile tak można się wyrazić. Diagram zawiera elementy infrastruktury, które wpierają warstwę aplikacji, takie jak urządzenia fizyczne, sieci, czy oprogramowanie systemowe (np. systemy operacyjne, systemy zarządzania bazami danych).

Perspektywy wielowarstwowe

Perspektywy wielowarstwowe to diagramy łączące wymienionej powyżej warstwy i modele . Do moich ulubionych należą:

Mapowanie artefaktów architektury systemów informatycznych na architekturę biznesową

archimate_perspektywa_mapowania_ASI_AB

Za pomocą tego diagramu przedstawiam sposób wykorzystania aplikacji do realizacji jednego lub więcej procesów biznesowych oraz jak jest wykorzystywana przez inne aplikacje. Ten punkt widzenia może być wykorzystany do projektowania aplikacji przez identyfikację usług aplikacji jakie są potrzebne dla procesów biznesowych, a także do projektowania procesów biznesowych przez opis dostępnych usług aplikacji, które mogą wykorzystywać.

Mapowanie artefaktów architektury systemów informatycznych na architekturę technologiczną

archimate_perspektywa_mapowania_ASI_AT

Dzięki temu diagramowi mogę pokazać jak aplikacje są wspierane przez elementy infrastruktury (sprzęt i oprogramowanie). Ten punkt widzenia jest ważny pod względem analizy zapewniania odpowiedniej wydajności i skalowalności. Jest pomocny przy określaniu wymagań dotyczących wydajności i jakości stawianych przed infrastrukturą, na podstawie wymagań poszczególnych aplikacji, które z tej infrastruktury korzystają.

Mapowanie danych

archimate_mapowanie_danych

Za pomocą tej perspektywy przedstawiam strukturę informacyjną wykorzystywaną w organizacji lub w specyficznych procesach biznesowych. Dzięki tej perspektywie mogę zaprezentować jak elementy warstwy biznesowej są reprezentowane w warstwie aplikacji (przykładowo dane klienta w aplikacji x są wykorzystywane w kilku obieketach biznesowych takich jak umowa, faktura).

 

Wskazane powyżej perspektywy nie wyczerpują katalogu diagramów stosowanych w modelowaniu architektury korporacyjnej.  To w moim odczuciu baza do dalszych prac, w których artefakty opisujące architekturę korporacyjną zostaną zmapowane na wymagania architektoniczne oraz inne artefakty pochodzące ze specyfikacji systemów informatycznych oraz modeli BPMN.

Wspomniane mapowania postaram się przedstawić już za dwa tygodnie.

Podobne wpisy
Rysowanie diagramów – dobre praktyki

Jednym z celów modelowania jest przedstawienie złożonych zagadnień na takim poziomie abstrakcji, który pozwoli zrozumieć dany aspekt zagadnienia. Gdy w więcej

Zarządzanie wymaganiami – dobre praktyki

Ian Sommerville i Pete Sawyer w "Requirements Engineering: A Good Practice Guide" opisali, ponad 15 lat temu, metodę oceny i więcej

Praktyczne aspekty optymalizacji kosztowej IT, zarządzania zmianą i wprowadzania innowacji z perspektywy architektury – czyli OSAKA’2016

Jak wynika z poglądowych badań przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. średnia zarobków architektów korporacyjnych w Polsce wynosi brutto 15.300 zł więcej

Narzędzie do modelowania architektury korporacyjnej

Myśląc o modelowaniu architektury korporacyjnej bardzo często rozważa się wybór narzędzia do modelowania. Jednym z naturalnych kandydatów jest Enterprise Architect. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry