zarządzanie wymaganiami

Informacje dotyczące zarządzania wymaganiami

Negocjacja wymagań

Jak pisałem kilka tygodni temu jakość wymagań przekłada się na jakość systemu. Z tego też powodu istotnym jest aby doprecyzować – wynegocjować te wymagania, które mogą destruktywnie wpłynąć na działanie systemu. Poniżej kilka porad (zasad) dla inżyniera wymagań. Identyfikacja konfliktów Konflikty mogą się pojawiać podczas wszystkich czynności podejmowanych podczas inżynierii wymagań. Konflikty pomiędzy wymaganiami i […]

Negocjacja wymagań Czytaj dalej »

Techniki walidacji wymagań

Walidacja wymagań zazwyczaj odbywa się przez ich recenzję. Można wyróżnić trzy podstawowe techniki dla recenzji: Komentowanie Inspekcja Spacer przez Walidację wymagań poprzez recenzję można uzupełnić za pomocą technik: Czytania perspektywicznego Walidacji przez prototypy List kontrolnych Komentowanie Komentowanie polega na przekazaniu wymagań przez ich autora do innych osób zaangażowanych w projekt celem uzyskania ekspertyzy wymagania dotyczącej

Techniki walidacji wymagań Czytaj dalej »

Zasady walidacji wymagań

Walidacja wymagań wymaga kilku czynników. Dziś przedstawię kilka zasad. Zaangażowanie odpowiednich interesariuszy Podczas wyboru interesariuszy do walidacji wymagań należy mieć na uwadze, aby wymagania nie były walidowane jedynie przez ich autorów. Można także rozważyć zatrudnienia do walidacji wymagań zewnętrznych audytorów, przy czym należy mieć na uwadze, że zatrudnienie zewnętrznych audytorów znacząco może podnieść koszty inżynierii

Zasady walidacji wymagań Czytaj dalej »

Negocjacja i walidacja wymagań

Po wakacyjnej przerwie wznawiam cykl artykułów dotyczących inżynierii wymagań. Tak jak przed wakacjami teksty będą pojawiać się co środę. Walidacja i negocjacja wymagań służą przede wszystkim do poprawy ich jakości. Negocjacja i walidacja wymagań powinna być przeprowadzana podczas całego procesu inżynierii wymagań. Aby zapewnić możliwość systematycznej walidacji wymagań muszą zostać określone kryteria jakościowe pozwalające na

Negocjacja i walidacja wymagań Czytaj dalej »

Wykorzystanie dokumentów wymagań

W trakcie trwania projektu dokumentacja wymagań stanowi podstawę dla różnych zadań: Planowanie: Specyfikacja wymagań stanowi podstawę dla planowania pracy i punktów milowych w procesie tworzenia oprogramowania. Projektowanie architektury: Szczegółowy dokument wymagań, zawierający opis ograniczeń, stanowi podstawę dla projektowania architektury systemu. Implementacja: Podczas implementacji systemu (zgodnie z zaprojektowaną architekturą) deweloperzy wykorzystują specyfikację wymagań do implementacji rozwiązań

Wykorzystanie dokumentów wymagań Czytaj dalej »

Perspektywy wymagań

Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw. Perspektywa danych: W tej pespektywie dokumentowana jest struktura danych wejściowych/wyjściowych do/z systemu, a także statyczna struktura danych wykorzystywanych w systemie oraz relacje pomiędzy tymi danymi. Perspektywa funkcjonalna: W tej perspektywie dokumentowane są informacje z otoczenia

Perspektywy wymagań Czytaj dalej »

Dokumentacja wymagań w oparciu o przypadki użycia

Przypadki użycia służą do dokumentacji funkcjonalności systemu i bazują na dwóch wspólnie wykorzystywanych koncepcjach: Diagramach przypadków użycia Specyfikacjach przypadków użycia Obiekty: Przypadek użycia (PU): Przypadek użycia reprezentuję funkcję systemu, która reprezentuję osiągnięcie jakiegoś celu w systemie. Nazwa przypadku użycia powinna odzwierciedlać cel osiągnięty przez realizację PU. Aktor: Aktorzy znajdują się poza granicami systemu i reprezentują

Dokumentacja wymagań w oparciu o przypadki użycia Czytaj dalej »

Dokumentacja wymagań oparta na modelu

Poza opisem słownym warto jest dokumentować wymagania w oparciu o model. Definicja: Model Model to abstrakcyjna reprezentacja istniejącej rzeczywistości lub rzeczywistości, która będzie stworzona. Model może odnosić się tak do bytów materialnych, jak i niematerialnych. W inżynierii wymagań modele są wykorzystywane do dokumentowania wymagań jako uzupełnienie dokumentacji wymagań w języku naturalnym. W inżynierii wymagań można

Dokumentacja wymagań oparta na modelu Czytaj dalej »

Słownik w inżynierii wymagań

Najczęstszym problemem podczas inżynierii wymagań jest inna interpretacja używanych terminów przez ludzi biorących udział w projekcie. Rozwiązaniem tego problemu jest utrzymywanie słownika, który będzie w stanie zapewnić takie same rozumienie wszystkich terminów, które mogą powodować nieporozumienie. Słownik powinien zawierać definicje używanych terminów wraz ze wskazaniem źródeł tych definicji. W słowniku powinny się znaleźć: Terminy techniczne

Słownik w inżynierii wymagań Czytaj dalej »

Jakość dokumentu wymagań

Aby dokument wymagań mógł stanowić podstawę dla poszczególnych etapów cyklu życia oprogramowania musi on spełniać podstawowe kryteria jakości. Podstawowe kryteria jakości dla dokumentu wymagań – podążając za IEEE 830-1998 to: Jednoznaczność i spójność Przejrzysta struktura Modyfikowalność oraz rozszerzalność Kompletność Identyfikowalność Jednoznaczność i spójność Jednoznaczność i spójność dokumentu wymagań jest możliwa tylko do osiągnięcia, jeżeli wszystkie

Jakość dokumentu wymagań Czytaj dalej »

Scroll to Top