Architektura modelu procesów biznesowych

imageModele procesów biznesowych stanowią pomost łączący rzeczywiście funkcjonujący biznes z systemami informatycznymi, które mają wspierać działanie firmy. Modele stanowią uproszczenie rzeczywistości zgodnie z założonymi wcześniej regułami. Z tego też powodu jest istotne aby modele te poprawnie odzwierciedlały rzeczywistość. W celu sprostania temu wyzwaniu należy zbudować odpowiednie repozytorium projektu. W tekście tym zaprezentowana zostanie przykładowa architektura repozytorium wraz z omówieniem podstawowych elementów notacji UML wspierającej modelowanie procesów biznesowych

Model procesów biznesowych wyrażony w języku UML składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • Biznesowego modelu przypadków użycia (ang. Business Use-Case Model)
  • Modelu analizy biznesowej (ang. Business Analisys Model)

Z takiego podziału wynika, że w repozytorium projektu powinniśmy zbudować właśnie takie dwa katalogi:

image

W modelu biznesowych przypadków użycia umieszcza się aktorów biznesowych oraz biznesowe przypadki użycia, które są pogrupowane w diagramy:

image

Na zamieszczonym przykładzie znajduje się jeden diagram. W dzielnym pakiecie znajdują się cele biznesowe wraz z diagramem, który prezentuje zależności pomiędzy biznesowymi przypadkami użycia a celami biznesowymi:

image

Natomiast w modelu analizy biznesowej znajdują się byty biznesowe i pracownicy biznesowi:

image

Należy zayważyć, że byty biznesowe i pracownicy biznesowi stanowią tylko elementy składowe struktury organizacji. O tym jak te elementy są ze sobą powiązane oraz w jaki sposób wchodzą ze sobą w interakcję można przekonać się z realizacji biznesowych przypadków użycia:

image

Każdy biznesowy przypadek użycia ma swoją realizację, która zawiera diagram klas, diagram sekwencji i diagram aktywności.

Więcej na temat modeli biznesowych można przeczytać w pozostałych częściach tego artykułu:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,UML,modelowanie procesów biznesowych
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top