Model analizy biznesowej

Model analizy biznesowej wskazuje przepływ danych i strukturę poszczególnych procesów biznesowych wskazanych za pomocą biznesowych przypadków użycia. W modelu analizy wskazuje się elementy strukturalne takie jak dokumenty, zasoby bazodanowe i pracownicy, którzy zarządzają danymi tworząc w ten sposób interakcje jakie zachodzą pomiędzy tymi elementami. Te interakcje to procesy biznesowe.

Jestem zwolennikiem oszczędnego używania UML. Dlaczego? Otóż UML jest znany garstce ludzi a modele procesów biznesowych powinny być czytelne dla większej rzeszy ludzi. Stąd też ograniczyłbym się tylko do trzech diagramów: diagramu klas, diagramu aktywności i opcjonalnie przy bardziej skomplikowanych zdarzeniach do diagramu sekwencji.

W omawianym przykładzie (LINK) w zdefiniowaniowałem w modelu biznesowych przypadków (LINK) biznesowy przypadek użycia „Wypożyczenie nośnika”, który definiuje procesy biznesowe odpowiedzialne za wypożyczenie nośnika. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie struktury tego procesu poprzez odnalezienie konkretnych klas reprezentujących pracowników biznesowych oraz zasoby danych (niezależnie od tego czy to informatyczne zasoby czy też nie np. kartka papieru). Klasy te zgodnie z poniższym rysunkiem są zdefiniowane w modelu analizy a przy dużych systemach powinny być podzielone na pakiety.

image

Zdefiniowane klasy są użyte w diagramie klas, który pokazuje odpowidzialność i dostęp pracownika biznesowego do odpowiednich danych:

image

Diagram klas jest podstawą do zdefiniowania diagramu sekwencji:

image

i najbardziej zrozumiałego diagramu aktywności:

image

Więcej na temat modeli biznesowych można przeczytać w pozostałych częściach tego artykułu:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,UML,modelowanie procesów biznesowych
Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

4 komentarze dla “Model analizy biznesowej”

  1. Jeśli zaczniemy nazywać swoje modele niezgodnie z notacją UML – to przestanie to już być notacja UML, 😉

    A ten „najbardziej zrozumiały diagram aktywności” jest właśnie esencją modelowania BPMN. Do UMLa zostało to skopiowane żywcem z BPMNowej struktury torów i basenów… a właściwie to nawet nie do UMLa – bo jest to sklonowanie idei BPMN przy pomocy uniwersalnego elementu Boundary

    1. Istotnie diagram aktywności jest esencją BPMN, ale nie został on skopiowany (sklonowany i jak by to inaczej tego nie nazywać) z dwóch powodów. Po pierwsze BPMN jest młodszy od UML, a po drugie „diagramy aktywności” znane z UML i BPMN bazują na założeniach sieci Petriego – zdefiniowanych w latach 60-tych XX wieku.

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top