Notacja UML stosowana w modelowaniu procesów biznesowych

Język UML w zakresie modelowania procesów biznesowych dostarcza notacji, która za pomocą stereotypów rozszerza standardowy zestaw stereotypów języka UML.

Model procesów biznesowych wyrażony w języku UML składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • Biznesowego modelu przypadków użycia (ang. Business Use-Case Model)
  • Modelu analizy biznesowej (ang. Business Analisys Model)

Biznesowy model przypadków użycia przedstawia  cele i funkcję organizacji z punktu widzenia jej otoczenia. Podstawowymi elementami z jakich jest zbudowany ten model to:

image_thumb[3] Aktor biznesowy

(ang. Business Actor)

reprezentacja roli kogoś lub czegoś, która występuje w interakcji z organizacją
image_thumb[4] Biznesowy

przypadek użycia

(ang. Business Use Case)

sekwencja działań biznesowych, podejmowanych w celu zaspokojenia określonych potrzeb aktora biznesowego
image_thumb[5] Cel biznesowy

(ang. Business Goal)

reprezentacja wymagania, które musi być spełnione przez organizację; opisuje wartość, która daje się zmierzyć w opisywanej przez model organizacji

Natomiast model analizy biznesowej stanowi opis zachowania i struktury organizacji. Jego zasadniczym celem jest zamodelowanie przepływów dokumentów i procesów biznesowych.

Zasadniczymi elementami tego modelu są:

image_thumb[6] Pracownik biznesowy

(ang. Business Worker)

abstrakcyjny byt (np.: człowiek, program komputerowy), który reprezentuje rolę w realizacji biznesowego przypadku użycia
image_thumb[7] Zasób (byt) biznesowy

(ang. Business Entity)

element reprezentujący stałe i znaczące dane, które mogą być zarządzane przez aktorów biznesowych lub pracowników biznesowych
image_thumb[8] Realizacja biznesowego przypadku użycia

(ang. Business Use Case Realizations)

opis realizacji biznesowego przypadku użycia zapewniającej osiągnięcie funkcjonalności wybranego biznesowego przypadku użycia (przy współpracy aktorów i zasobów biznesowych

Więcej na temat modeli biznesowych można przeczytać w pozostałych częściach tego artykułu:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,UML,modelowanie procesów biznesowych

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top