Przedstawienie przykładowej organizacji

Tekst ten jest pierwszym artykułem, który odnosi się do modelowania procesów biznesowych w języku UML. W artykule tym zostanie zaprezentowania przykładowa organizacja, której model biznesowy zostanie zbudowany w pozostałych artykułach.

Opis firmy

Cel działalności firmy

Celem działalności firmy VIDEO-AS jest sprzedawanie klientom usługi polegającej na czasowym wypożyczeniu nośnika informacji multimedialnej np.:

  • kaset video;
  • płyt DVD;
  • płyt CD-ROM;
  • itd…

Opis firmy

Wypożyczalnia jest niedużą firmą działającą w obrębie osiedla mieszkaniowego. Zatrudnia trzech pracowników: dwóch sprzedawców i kierownika. Firmą kieruje Właściciel. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy ulicy Pech 113. Na razie nie przewiduje się otwierania filii firmy w innych miejscach. Zasoby nośników multimedialnych ocenia się na 10000 szt.

Bieżące procesy biznesowe

Wypożyczenie nośnika

Klient wybiera nośniki znajdujące się aktualnie w wypożyczalni na podstawie:

  • oferty programowej (dokumenty papierowe: ?Oferta nr ??) ? w której przedstawiono treści opisujące zawartość nośnika informacji i utworu znajdującego się na nośniku;
  • rejestru nośników (dokument papierowy: ?Księga wypożyczeń nośników multimedialnych?) dostępnego jedynie dla sprzedawcy;

Sprzedawca komunikuje się bezpośrednio z klientem wydając mu zamówione przez niego nośniki, ustala na podstawie cennika cenę wypożyczenia, następnie przyjmuje zapłatę za usługę i żegna klienta. Klient może wypożyczyć maksymalnie 4 nośniki.

Ustalanie ceny

Cena wypożyczenia każdego nośnika jest określana na podstawie decyzji właściciela. Cena wypożyczenia kilku kaset jest zawsze sumą cen wypożyczenia pojedynczej kasety.

Zawarcie umowy z klientem

W momencie zawierania umowy z klientem sprzedawca z upoważnienia Właściciela

Więcej na temat modeli biznesowych można przeczytać w pozostałych częściach tego artykułu:

Technorati Tagi: modelowanie biznesowe,UML,modelowanie procesów biznesowych

Podobne wpisy
Zintegrowane środowisko wytwarzania aplikacji web’owych na platformie .NET

W artykule przedstawiono opis pakietu narzędziowego VS.NET (Microsoft) z Rational XDE (IBM) do wytwarzania aplikacji webowych pracujących w środowisku urządzeń więcej

UML – zastosowanie w biznesie

Po raz kolejny Centrum Promocji Informatyki zorganizowało seminarium związane z wykorzystaniem języka UML w biznesie. W tym przedsięwzięciu miałem swój więcej

Rational Software Architect Pierwszy Krok

Technorati Tagi: Rational Software Architect,inżynieria oprogramowania W artykule zaprezentowano jak rozpocząć pracę z i opis elementów tego narzędzia CASE. Środowisko więcej

Wstęp do projektowania aplikacji w Rational Software Architect

Rational Software Architect jest kolejną po Rational Rose i Rational XDE generacją narzędzi wspierających twórców oprogramowania w czasie projektowania. RSA więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Dodawanie komentarzy zostało zablokowane.

Scroll to Top