Scrumban czyli scrum i kanban

Kanban jest procesem ewolucyjnym lub sposobem dokonywania zmian ewolucyjnych w celu poprawy obecnie stosowanych procesów, nawet Scrum!
Mimo tego, iż Scrum cieszy się wielkim powodzeniem i zastosowaniem na całym świecie, wiele zespołów i organizacji miało problemy z wdrożeniem wszystkich jej aspektów.  Problemy te mogły być związane ze zmianami organizacyjnymi i ról lub niemożnością sprostania iteracji lub dotrzymania zobowiązań dotyczących zakresu i czasu, złym oszacowaniem i przeciekami – i ostatecznie z niesprawdzonym oprogramowaniem lub oprogramowaniem słabej jakości.  Jeśli napotkałeś niektóre lub wszystkie takie problemy i szukasz sposobów usprawnienia swoich procesów Scrum, powinieneś zapoznać się ze Scrumban – zastosowaniem zasad Kanban do Scrum.
Kanban jest procesem lub ramą do stopniowego ulepszenia tego, co już robisz.  Kanban umożliwia wizualizację przepływu pracy, ograniczenie pracy w toku i zarządzanie przepływem pracy.  Pozwala zacząć od tego, co masz i stopniowo ewoluować poprzez wprowadzenie zmian w procesach, które usprawniają przepływ i przepustowość – jak również końcową jakość produktu. 
Zespoły Agile na całym świecie dokonują oceny, testują lub całkowicie przyjęły Kanban.  Zespoły te nazwały powstały w ten sposób, „ulepszony” proces Scrumban, Scrum-Kanban lub po prostu Kanban!   Zwał jak zwał, stosowanie Kanban w procesach Scrum (lub innych) pomaga wziąć proces, który się nie sprawdza i przekształcić go w proces, który spełnia Twoje oczekiwania!

Innymi słowy scrumban to tradycyjny scrum opisywany za pomocą metody kanban.

image_thumb[2]

Większość projektów i działalności biznesowych posiada „przepływ” lub „proces” (składający się z kroków lub faz) wykorzystywany do wytwarzania produktów końcowych lub usług. 

W każdym czasie, projekt lub funkcje biznesowe mogą mieć wiele elementów dostarczanych w toku, znajdujących się na różnych etapach strumienia wartości.  Kanban może być stosowany do śledzenia wszystkich prac w toku w sposób widoczny i łatwy do zrozumienia, który umożliwia ogólne lub jednostkowe spojrzenie na „aktualny stan rzeczy” wszystkim zainteresowanym („interesariuszom”).

Przykładowo w inżynierii oprogramowania mamy specyfikację wymagań –> produkcję –> testowanie –> wdrożenie

Scrumban jest szczególnie odpowiedni do prowadzenia projektów utrzymania lub projektów, w których przewiduje się częste i nieoczekiwane zmiany wymagań użytkownika lub błędy programowania. W takich przypadkach ograniczone czasowo sprinty modelu Scrum nie są tak znacząco przydatne, ale codzienne spotkania Scrumowe i, w zależności od zespołu oraz sytuacji, inne praktyki tej metody mogą być stosowane. Łączy się je ze znanymi z modelu Kanban elementami jak wizualizacja etapów pracy czy ograniczenia równoczesnej realizacji wymagań użytkownika i usuwania błędu programowania.

W metodyce Scrumban bardzo duże znaczenie ma wizualizacja przepływu pracy, która zapewnia bieżący dostęp do informacji o projekcie wszystkim członkom zespołu.

Podobne wpisy
Rysowanie diagramów – dobre praktyki

Jednym z celów modelowania jest przedstawienie złożonych zagadnień na takim poziomie abstrakcji, który pozwoli zrozumieć dany aspekt zagadnienia. Gdy w więcej

Zarządzanie wymaganiami – dobre praktyki

Ian Sommerville i Pete Sawyer w "Requirements Engineering: A Good Practice Guide" opisali, ponad 15 lat temu, metodę oceny i więcej

Praktyczne aspekty optymalizacji kosztowej IT, zarządzania zmianą i wprowadzania innowacji z perspektywy architektury – czyli OSAKA’2016

Jak wynika z poglądowych badań przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. średnia zarobków architektów korporacyjnych w Polsce wynosi brutto 15.300 zł więcej

Narzędzie do modelowania architektury korporacyjnej

Myśląc o modelowaniu architektury korporacyjnej bardzo często rozważa się wybór narzędzia do modelowania. Jednym z naturalnych kandydatów jest Enterprise Architect. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

1 komentarz dla “Scrumban czyli scrum i kanban”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry