zwinne modelowanie

Teksty związane ze zwinnym modelowaniem (agile modeling)

Artefakt: Wykres Wygaszania Sprintu (Sprint Burndown Chart)

Wykres Wygaszania Sprintu (ang. Sprint Burndown Chart) jest graficznym przedstawieniem pracy pozostającej do wykonania w trakcie trwania Sprintu. Szacowana praca pozostająca w sprincie jest obliczana codziennie i przedstawiana w formie graficznej, czego efektem jest Wykres Wygaszania Sprintu Oś pionowa pokazuje pozostające w Sprincie godziny wysiłku. Oś pozioma przedstawia dni Sprintu. Wygaszanie ma zostać pokazane na …

Artefakt: Wykres Wygaszania Sprintu (Sprint Burndown Chart) Czytaj dalej »

Artefakt: Tablica Zadań (Task Board)

Tablica Zadań (ang. Task Board) pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu. Tablica Zadań pokazuje całość pracy wykonywanej przez zespół podczas sprintu. Jest ona stale aktualizowana w trakcie sprintu- jeżeli ktoś myśli o nowym zadaniu, pisze nową kartę i umieszcza ją na tablicy. W trakcie lub przed Codziennym Scrumem, zmienia się szacunki (w górę …

Artefakt: Tablica Zadań (Task Board) Czytaj dalej »

Czynność: Planowanie Sprintu (Sprint Planning Meeting)

Na Spotkaniu dot. Planowania Sprintu (ang. Sprint Planning Meeting) Zespół Scrum oraz Właściciel Produktu określają, które cechy i zadania będą poddane próbie wykonania w nadchodzącym sprincie. Na Spotkaniu dot. Planowania Sprintu obecny jest Właściciel Produktu, Mistrz Scrum, cały Zespół Scrum oraz zainteresowani i odpowiedni przedstawiciele kierownictwa lub klienta. Podczas spotkania dot. planowania sprintu Właściciel Produktu …

Czynność: Planowanie Sprintu (Sprint Planning Meeting) Czytaj dalej »

Czynność: Sprint Retrospektywny (Sprint Retrospective)

Sprint Retrospektywny (ang. Sprint Retrospective) jest głównym mechanizmem uzyskania widoczności, którą zapewnia Scrum w obszarach potencjalnych udoskonaleń, a także zamieniając ją w efekty. Sprint Retrospektywny stanowi możliwość, aby zespół omówił to, co działa oraz to, co nie działa, a także ustalił zmiany. Jedno podejście polega na tym, że cały zespół gromadzi się i omawia to, …

Czynność: Sprint Retrospektywny (Sprint Retrospective) Czytaj dalej »

Czynność: Spotkanie Przeglądowe Sprintu (Sprint Review Meeting)

Każdy sprint kończy się Spotkaniem Przeglądowym Sprintu (ang. Sprint Review Meeting), gdzie zespół pokazuje potencjalnie wykonalne przyrosty produktu. Na końcu każdego sprintu odbywa się Spotkanie Przeglądowe Sprintu. W trakcie spotkania Zespół Scrum pokazuje, co osiągnął podczas sprintu. Na ogół przybiera to formę demonstracji nowych cech. Uczestnicy Przeglądu Sprintu to zazwyczaj Właściciel Produktu, Zespół Scrum, Mistrz …

Czynność: Spotkanie Przeglądowe Sprintu (Sprint Review Meeting) Czytaj dalej »

Czynność: Codzienny Scrum (Daily Scrum)

Codzienny Scrum (ang. The Daily Scrum) to szybkie spotkanie, w którym biorą udział wszyscy członkowie Zespół Scrum oraz Mistrz Scrum. Każdego dnia sprintu zespół odbywa spotkania („Codzienny Scrum”). Spotkania odbywają się na ogół w tej samej lokalizacji i o tej samej porze każdego dnia. Sytuacją pożądaną jest, aby codzienne scrumy odbywały się z rana, gdyż …

Czynność: Codzienny Scrum (Daily Scrum) Czytaj dalej »

Czynność: Szacowanie zaległości produktu (Estimating the Product Backlog)

Szacowanie Product Backloga (ang. Estimating the Product Backlog) to moment, w którym okresowo Zespół Scrum będzie szacował wielkość każdej pozycji z Product Backloga. Przed planowaniem wypuszczenia i okresowo, w miarę jak Product Backlog rozwija się a zespół uzyskuje zrozumienie przez doświadczenie, Zespół Scrum będzie szacował wielkość pozycji w Product Backlogu. Jest to kluczowa informacja, która …

Czynność: Szacowanie zaległości produktu (Estimating the Product Backlog) Czytaj dalej »

Czynność: Hierarchizacja Zaległości Produktu (Prioritizing the Backlog)

W trakcie czynności Hierarchizacja Zaległości Produktu (ang. Prioritizing the Backlog) pozycje w Product Backlogu są hierarchizowane przez Właściciela Produktu przed planowaniem wypuszczenia i sprintu. Product Backlog jest zhierarchizowaną listą prac, które mają być wykonane przez zespół. Jest aktualizowany w sposób ciągły przez Właściciela Produktu w oparciu o informację zwrotną od końcowego użytkownika (jako że wchodzi …

Czynność: Hierarchizacja Zaległości Produktu (Prioritizing the Backlog) Czytaj dalej »

Czynność: Planowanie wypuszczenia (Release Planning)

Planowanie wypuszczenia (ang. Release Planning) to czas, w którym na początku projektu zespół utworzy wysokiego poziomu plan wypuszczenia (wydania, edycji). Zespół nie może znać wszystkiego z góry, tak więc plan szczegółowy nie jest konieczny. Plan wypuszczenia powinien brać pod uwagę: Liczbę i czas trwania sprintów Ilość osób lub zespołów, które powinny brać udział w projekcie …

Czynność: Planowanie wypuszczenia (Release Planning) Czytaj dalej »

Artefakt: Zaległości iteracji (Sprint Backlog)

Zaległości iteracji (ang. Sprint Backlog) to lista zadań, które Zespół Scrum zobowiązuje się wykonać w bieżącym sprincie. Pozycje Sprint Backloga są wrysowane z Produkt Backloga przez zespół, w oparciu o priorytety ustalone przez Właściciela Produktu oraz postrzeganie przez zespół czasu, który zabierze wykonanie różnych cech. Kluczowym jest, aby zespół wybrał pozycje i wielkość sprint backloga. …

Artefakt: Zaległości iteracji (Sprint Backlog) Czytaj dalej »

Przewiń do góry