WMB – rozszerzenie notacji biznesowej języka UML w zakresie modelowania biznesowego

Pod hasłem WMB gromadzić będę zestawy wskazówek pozwalające na dokumentację procesów biznesowych. Celem WMB nie jest tylko ułatwienie budowy modeli biznesowych, ale także rozszerzenie notacji UML o stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli.

WMB to:

  • aktywności ? jako wskazówki do działania ? zestawy czynności warunkujące osiągnięcie poprawnego modelu
  • role  – jako zakres kompetencji dla osób wykonujących model biznesowy,
  • notacja UML ? jako rozszerzenie notacji UML o stereotypy, które pozwalają na budowę bardziej jednoznacznych modeli,
  • rozszerzenia narzędzi CASE –  jako profile pozwalające na budowę modeli biznesowych z wykorzystaniem notacji WMB

WMB to nie tylko rozszerzenie notacji biznesowej języka UML o kilka dodatkowych stereotypów. WMB wpisuje się w zwinne podejście w zakresie modelowania procesów biznesowych, gdyż pod tym hasłem kryje się także wybór efektywnych i sprawdzonych praktyk oraz modeli bazujących na Rational Unified Process, Open Unified Process oraz Agile Unified Process, które powalają na budowę czytelnych procesów biznesowych. Prezentowane elementy notacji WMB można użyć w wybranych narzędziach CASE. Są one dostępne w zakładce do pobrania.

Modelowanie, zrozumienie i doskonalenie biznesu przypomina tworzenie systemu oprogramowania. Na początku jest to podróż odkrywcza, który obejmuje określenie celów i zakresu. Ta podróż obejmuje również szeroki zarys wysokiego szczebla i wypełnienie go kawałek po kawałku. Nie możemy koncentrować się na jednej części, wykończyć ją i nie wracać do niej ponownie. Bardzo często musimy powracać do elementów, dla których zostały utworzone modele i zmieniać je w oparciu o nowe spostrzeżenia i zrozumienie. Nie możemy zaczekać do czasu, gdy całkowicie skończymy budować model całej organizacji by rozpocząć sprawdzanie wykonanej pracy i wprowadzeniu udoskonaleń.

Tym samym, modelowanie biznesowe w oparciu o zwinne (ang. Agile) wskazówki WMB jest iteracyjne, zaczyna od wysokiego poziomu abstrakcji (ogółu) i wypełnienia go kawałek po kawałku. W każdej iteracji, powracamy do widoku ogólnego i dokonujemy niezbędnych poprawek. Następnie uszczegóławiamy proces by następnie dokonać weryfikacji naszej pracy. Kroki te muszą być wykonane przed uruchomieniem następnej iteracji.

W ramach WMB zostały opisane:

role:

modele:

artefakty

czynności

Technorati Tagi: WMB,modelowanie biznesowe,modelowanie procesów biznesowych,iteracja
Podobne wpisy
WMB – Profil UML dla Enterprise Architect

Poniżej zamieszczono plik z wczytanym profilem rozszerzającym notację języka UML w zakresie modeli biznesowych o dedykowany profil WMB. Dostępne pliki: więcej

Byt biznesowy

Byt Biznesowy reprezentuje istotne i trwałe informacje, którymi posługują się aktorzy biznesowi oraz pracownicy biznesowi. Byty biznesowe są bierne czyli więcej

Scenariusze Procesów Biznesowych

Scenariusze Procesów Biznesowych opisują, jak pracownicy i byty biznesowe wchodzą w interakcje, aby zrealizować funkcje reprezentowane przez biznesowe przypadki użycia. więcej

Zwinne modelowanie procesów biznesowych w trzech krokach

Zwinne (Agile) modelowanie procesów biznesowych, w moim odczuciu, musi zawierać minimum trzy zasadnicze kroki: Krok 1 - Szacowanie potrzeb organizacji więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry